Archiwum 2011

Dzień Seniora 2011, Dom Ludowy Wola Mielecka

Dzień Seniora w Woli Mieleckiej zapoczątkowany został dwadzieścia trzy lata temu i stał się cykliczną imprezą. Seniorzy cały rok czekają na ten dzień i dlatego warto dla nich kontynuować takie imprezy. To nie tylko powód do spotkania, ale także docenienie i urozmaicenie ich życia. Niestety od kilku lat brakuje wsparcia finansowego ze strony urzędu gminy dla tej formy integracji mieszkańców. Spotkania odbywają się dzięki zaangażowaniu Koło Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, sołtysa, oraz młodzieży.

Konsultacje społeczne w sprawie statutu sołectwa

23 stycznia 2011 roku odbyło sie spotkanie mieszkańców Woli Mieleckiej z wójtem Gminy Mielec Kazimierzem Gackiem. Na wstępie odbyły sie konsultacje w sprawie nowego projektu statutu sołectwa. Najwięcej zapytań było w sprawie demokratycznego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Mieszkańcy w głosowaniu jednomyślnie byli za przyjęciem statutu. Następnie wójt przedstawił inwestycje jakie są planowane w tym roku i odpowiadał na pytania mieszkańców.

Kalendarz strażacki OSP Wola Mielecka 2011 roku

W grudniu 2010 roku wydrukowany został Kalendarz strażacki OSP Wola Mielecka
Zdjęcia : Zbigniew Wicherski , Mariusz Kawalec,  Druk Zakład Poligraficzny Mielec
Dwustronny kalendarz z pamiątkowymi zdjęciami jest do nabycia u prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Mielecka.