Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Wola Mielecka

19 lutego 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Mielecka. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem OSP Wola Mielecka został Bogusław Parys, a komendantem Mariusz Stachura

Powołano żeńską Młodzieżową Drużynę Pożarniczą

Zebranie otworzył Prezes OSP druh Eugeniusz Bąk, który przywitał zaproszonych gości. Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Zbigniew Bąk.

W dalszej części zebrania odczytano sprawozdania z działalności OSP za 2010 rok, które przedstawił druh Marek Krzysztofik, oraz plany na 2011. Sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił druh Henryk Jaworski. Sprawozdania zostały przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał od zebranych absolutorium za okres sprawozdawczy.

Kolejnym punktem były wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP. W wyniku głosownia wybrano nowy dziewięcioosobowy Zarząd OSP w Woli Mieleckiej. Prezesem Zarządu OSP Wola Mielecka został Bogusław Parys, a funkcję Naczelnika będzie pełnił Mariusz Stachura.

W wolnych wnioskach sporo emocji wniosła sprawa własności Domu Ludowego, brak szkoleń OSP, kwoty zapłaty za szkolenia, brak koordynacji działań jaka miała miejsce podczas ubiegłorocznej powodzi, potrzeba rozbudowy garażu OSP.

Podczas walnego zebrania powołano żeńską Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Po przedstawieniu ukonstytuowanego składu zarządu i komisji rewizyjnej zakończono zebranie i zaproszono wszystkich uczestników na poczęstunek.


Galeria zdjęć z zebrania


Władze OSP Wola Mielecka.

Zarząd OSP Wola Mielecka w składzie:
* Prezes – Bogusław Parys
* Wiceprezes - naczelnik – Mariusz Stachura
* Wiceprezes - Eugenisz Bąk
* Z-ca naczelnika - Jan Tomczyk
* Sekretarz – Marek Krzysztofik
* Skarbnik – Henryk Jaworski
* Kronikarz – Jerzy Klementowski
* Gospodarz – Daniel Mikrut
* Członek zarządu – Zbigniew Bąk

Komisja Rewizyjna w składzie:
* Przewodniczący – Łukasz Bugała
* Sekretarz – Emil Węgrzyn
* Członek - Dariusz Parys

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP
* Bogusław Parys
* Mariusz Stachura


Filmy z zebrania