Odpust w starej kaplicy

Dwunastego września w liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. To właśnie wezwanie nosi nasza stara kapliczka. Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. "Imieniny" Matki Bożej - przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszelkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.Po raz pierwszy w liturgii zaczęto czcić imię Maryi w Hiszpanii, w diecezji Cienca, która w roku 1513 otrzymała pozwolenie Stolicy Apostolskiej na obchód święta poświęconego Imieniu Matki Zbawiciela.  Największą jednak popularnością cieszyło się to święto w Polsce, Austrii i Niemczech. Wiązało się to z wielkim wydarzeniem historycznym, mianowicie zwycięstwem króla Polski Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w 1683 r. Król ten był wielkim czcicielem Maryi. W drodze na odsiecz wiedeńską zatrzymał się na modlitwę w sanktuarium Maryjnym w Piekarach Śląskich. W dniu Narodzenia Maryi wojska polskie przybyły pod Wiedeń. 12 września król wraz z wojskiem polskim był na Mszy na Kahlenbergu, służył do Mszy, przyjął Komunię świętą i na chorągwiach rycerskich polecił wypisać imię Maryi. Z takim też okrzykiem wojska ruszyły do bitwy z Turkami. Po zwycięskiej bitwie król napisał do papieża Innocentego XI: „Przyszliśmy, zobaczyliśmy. Bóg zwyciężył”. papież, wdzięczny Bogu za zwycięstwo wiedeńskie przez przyczynę Matki Bożej, ogłosił dzień 12 września świętem Imienia Maryi w całym Kościele dla uczczenia zwycięskiej bitwy chrześcijan nad wyznawcami islamu.

Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ksiądz proboszcz Zbigniew Smołkowicz. W kazaniu przypomniał o znaczeniu imienia Maryi dla chrześcijan oraz o wartościach Pisma Świętego.Na końcu Eucharystii ksiądz proboszcz pobłogosławił ziarno na zasiew oraz podziękował wszystkim którzy pomogli przygotować całą uroczystość. W imieniu ks. Zbigniewa chcielibyśmy jeszcze raz podziękować: pani Władysławie Bąk i pani Genowefie Wieczorek za całoroczną opiekę nad kaplicą, panu Organiście za poprowadzenie śpiewu, panu Mariuszowi Kawalcowi za nagłośnienie całej uroczystości, panu Ryszardowi Różańskiemu za wykonanie drobnych prac przy kaplicy oraz klerykowi Dawidowi Krawcowi za pomoc w zorganizowaniu oprawy liturgicznej. Dziękujemy również wszystkim, którzy w tym dniu przybyli do kaplicy by oddać część Najświętszemu Imieniu Maryi.

LSO