Zielna w Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej, 15.08.2009

W polskiej pobożności i tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zwana jest Świętem Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu liczne sanktuaria maryjne, kościoły i kaplice, wypełniają się przybyłymi wiernymi i pielgrzymami. Kwiatowe dekoracje wzbogacają nastrój świętowania.

Wielu wiernych przynosi do poświęcenia, wianki zielne, bukiety kwiatów, kłosy zbóż i owoce. W wielu kościołach święci się także dożynkowe wieńce. W tym właśnie dniu najsłynniejsze maryjne sanktuaria mają swe odpusty. Szczególnie oblegana jest przez pielgrzymów Częstochowa i Kalwaria Zebrzydowska. W dniu tym wierni przynoszą do kościoła zioła, kwiaty i owoce, aby je poświęcić i podziękować Panu Bogu i Matce Bożej jako dziękczynienie za szczęśliwe zbiory plonów ziemi. Ludzie wierzą , że poświecone zioła, kwiaty i owoce spożywane chronią od chorób. Ten zwyczaj staropolski świecenia ziół sięga dziewiątego wieku.

Według najstarszych zapisów historycznych Wniebowzięcie N.M.P. miało nastąpić około 48 roku po narodzeniu Chrystusa, a więc 15 lat po jego Wniebowstąpieniu, tak utrzymuje stara tradycja. Apostołowie natchnieni przez Ducha Świętego zebrali się w Jerozolimie, by asystować w ostatnich chwilach jej ziemskiego życia.
Podczas szczególnej mszy świętej, w uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. wierni z Woli Mieleckiej dziękowali za jej wstawiennictwo, za trud rolników z naszej parafii, którzy sieją i zbierają zboże, żeby nie zabrakło nikomu chleba powszedniego, oraz trud każdej pracy, którą wykonujemy, żeby utrzymać nasze rodziny.

Mieszkańcy Woli Mieleckiej przybyli w piękny sierpniowy dzień 15 sierpnia ko kaplicy, aby uczcić wraz z całym kościołem Wniebowzięcie N.M.P. Przynieśli ze sobą dwa wieńce żniwne, kwiaty, zioła i owoce.

Na zakończenie mszy św. ks.Zbigniew Smołkowicz podziękował za piękne wieńce, delegacji pań z Koła Gospodyń Wiejskich, Radzie Sołeckiej za wykonanie i przyniesienie okazałego wieńca, owoców i ziół, oraz za drugi wieniec, który wykonały panie dbające o porządek w kaplicach, a przyniosły dzieci szkolne.

- Tradycja utrwalona w ciągu wieków każe nam w dniu Wniebowzięcia N.M.P. święcić kwiaty i zioła, a także dziękować za udane żniwa. W tym dniu przeżywamy również prawdę teologiczną o Wniebowzięciu N.M.P., która została oficjalnie zdefiniowana i podana jako dogmat 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII. Dogmat ten jest logiczną konsekwencją Bożego macierzyństwa Maryi i jej niepokalanego poczęcia.

Dziękuję za piękny zwyczaj, który nie jest tylko folklorem, chociaż co niektórzy chcieliby go do folkloru sprowadzić, to jest wyraz naszej wiary i podziękowanie Panu Bogu za wszystko to co dla nas czyni. Chleb w postaci owoców zbóż, ziół, darów, które służą później człowiekowi i zwierzętom jako pokarm. Bądźcie wierni tej tradycji, przekazujcie ją młodemu pokoleniu, które niestety często uważa, że to wszystko tak ma być, że to wszystko się nam należy, dlatego umiejmy pielęgnować ten piękny zwyczaj , powiedział ks. Zbigniew Smołkowicz.

Po zakończonych uroczystościach w kaplicy panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły gości do szkolnej świetlicy na kawę i ciasto.

wichz