Jerzy Klementowski, kronikarz OSP Wola Mielecka

XV Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP, dyplomy dla kronikarzy OSP.

Pod koniec września w Tomaszowie Mazowieckim odbył się XV Ogólnopolski Konkurs Kronik i XV konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP".


Jerzy Klementowski (pierwszy od prawej)
od 1965 roku prowadzi kronikę OSP Wola Mielecka

W prezentacjach wzięła udział również Kronika Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu, którą od 10 lat prowadzi Jerzy Lechowicz, były Komendant Powiatowy i Rejonowy Straży Pożarnych w Mielcu. Natomiast z Kroniką OSP w Woli Mieleckiej pojechał Jerzy Klementowski, który dokumentuje dzieje straży od 1965 roku.

Kroniki prowadzone są w strażach ochotniczych i zawodowych już od pierwszych lat ich powstania. Celem dokumentowania wszechstronnej działalności straży jest dążenie do utrwalania i zachowania ich dorobku dla przyszłych pokoleń. Upowszechnianie dziedzictwa przeszłości pozwala kształtować trwałe więzi międzypokoleniowe i twórczo wzbogacać w uniwersalne wartości ideowo - moralne i społeczno - kulturowe nowe pokolenia strażaków.

Celem konkursu było pobudzenie aktywności kronikarzy do prowadzenia kronik, pisania pamiętników, wspomnień. Wzięło w nim udział około 140 kronikarzy OSP z terenu całej Polski.
Komisja historyczna ogólnopolskiego konkursu pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Walczaka, oraz prof. Piotra Matusaka, oceniając przedstawione kroniki, brała pod uwagę pomysłowość prowadzenia kroniki, zwięzły i wyczerpujący zapis wydarzeń popartych fotografiami.

- Każdy taki wyjazd to możliwość nie tylko zaprezentowania swojej działalności, ale także zdobycie nowych doświadczeń, wskazówek, jak powinna wyglądać kronika - wyjaśnia Jerzy Klementowski.

W ogólnej ocenie komisji historycznej kronikarze otrzymali ocenę pozytywną przyznając m.in. Jerzemu Lechowiczowi i Jerzemu Klementowskiemu nagrody książkowe i imienne wyróżnienie w postaci dyplomu podpisane przez prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka.

W programie uroczystości konkursowych uwzględniono: spotkanie z władzami miasta, wycieczkę na trasie Wolbórz -Tomaszów Mazowiecki - Anielin - Inowłódz - Spała. Zorganizowano seminarium popularnonaukowe, zwiedzanie wystaw oraz dokonano podsumowania konkursów


Podobne tematy:
- śp. Klementowski Jerzy (1935-2023)
- Jerzy Klementowski, kronikarz OSP Wola Mielecka
- Wystawa filatelistyczna pt Polskie drogi do Niepodległości
- Wystawa Filatelistyczna  „Pielgrzymki Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny”