Dzień Seniora 2011, Dom Ludowy Wola Mielecka

Dzień Seniora w Woli Mieleckiej zapoczątkowany został dwadzieścia trzy lata temu i stał się cykliczną imprezą. Seniorzy cały rok czekają na ten dzień i dlatego warto dla nich kontynuować takie imprezy. To nie tylko powód do spotkania, ale także docenienie i urozmaicenie ich życia. Niestety od kilku lat brakuje wsparcia finansowego ze strony urzędu gminy dla tej formy integracji mieszkańców. Spotkania odbywają się dzięki zaangażowaniu Koło Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, sołtysa, oraz młodzieży.

Jasełka młodzieży i tańce seniorów

Ponad sto osób uczestniczyło 29 stycznia 2011 roku w Dniu Seniora, uroczystość zorganizowano z myślą o starszych osobach. Rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w kaplicy p.w. Bożej Opatrzności. Tuż po niej seniorzy spotkali się w Domu Ludowym, gdzie młodzież z Woli Mieleckiej przygotowała jasełka. Długimi brawami zebrani dziadkowie dziękowali młodym aktorom za ich odwagę i pracę jaką włożyli w przygotowanie jasełek.


Zdjęcia z Dnia Seniora 2011



Sołtys Wiesław Soboń przywitał przybyłych seniorów, oraz zaproszonych gości. Życzył seniorom aby nigdy nie brakło im sił i zapału do wspierania młodego pokolenia. Następnie senator Władysław Ortyl z okazji spotkania złożył seniorom życzenia, pogratulował ks. opiekunowi i młodym aktorom zaangażowania jakie włożyli w jasełka. Wspomniał, że sceny rodzajowe były bardzo dobrze wstawione w naszą rzeczywistość. – przed nami rok nadzei, czeka nas beatyfikacja Jana Pawła Wielkiego, bo tak powinniśmy mówić o naszym papieżu. Jak wieść niesie w Woli Mieleckiej długo się świętuje i kolęduje. Życzę wszystkim miłej atmosfery i zabawy. – powiedział senator Władysław Ortyl.

Prałat Stanisław Jurek poświęcił opłatki, a zebrani na sali złożyli sobie życzenia. Rozpoczęto wielkie kolędowanie, śpiewano kolędy i pastorałki, wspomniano również o tych, którzy nie mogli przyjść, oraz o tych którzy jeszcze rok temu wspólnie dzielili się opłatkiem, a odeszli w ubiegłym roku. W tym roku nie zabrakło również muzyki i tańców.

W tym roku najstarszymi seniorami przybyłymi na Dzień Seniora do Domu Ludowego byli Maria Gruszka (94 lat), oraz Stanisław Dąbek. Dostojni seniorzy otrzymali bukiety kwiatów i słodycze, oraz życzenia zdrowia z rąk wójta gminy, radnych, sołtysa, oraz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie opłatkowe seniorów tradycyjnie zakończył Apel Jasnogórski, oraz słowa piosenki ” Zróbmy przyjacielskie koło i zanućmy dziś wesoło, póki mamy czas…”

Na spotkanie przybyli: senator RP Władysław Ortyl, wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek, Radni Gminy Mielec Jan Kołodziej, Mariusz Kawalec, Radny Gminy Wadowice Górne Józef Cisło, Ewa Gawlak z PZDR w Mielcu, Dorota Kieraś - Jędrychowska i Bożena Telega z GOKiS-u w Chorzelowie, ks. Zbigniew Smołkowicz, ks. Paweł Herudziński, ks. prałat Stanisław Jurek, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie opłatkowe odbyło się dzięki zaangażowaniu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich i sołtysa i Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej.

Posłuchaj nagrania z Dnia seniora



Filmy z Dnia Seniora 2011