Kandydaci do Rady Parafialnej

Głosowanie rozpocznie się w niedzielę 18 kwietnia po rozdaniu kart wyborczych, na których wpisywać będziemy tylko jednego kandydata ze swojego rejonu wyborczego. Pragniemy poinformować, że do Rady Parafialnej zostali przez was zgłoszeni następujący kandydaci:

Rejon I - droga na Rzędzianowice
Dyduła Zbigniew
Murjas Leszek
Stala Maria

Rejon II – droga na Trzcianę
Bąk Zbigniew
Fronc Wiesław
Nawalany Ewa

Rejon III - droga Tarnowska
Gancarz Mieczysław
Kołodziej Krzysztof
Różański Ryszard
Wiącek Jan

Rejon IV - droga na Podleszany i Płyty
Szot Fryderyk
Wilk Jan
Wójcik Lucyna

Rejon V - Piątkowiec
Cisło Józef
Maziarz Robert

Z rejonów od pierwszego do czwartego wybierzemy po dwóch przedstawicieli, a z rejonu piątego jednego.

Głosowanie będzie trwało przez tydzień do następnej niedzieli włącznie. Głosować może każdy parafianin po ukończeniu 18 roku życia. Karteczki proszę wrzucać na tacę w czasie kolekty lub przed obrazem Miłosierdzia Bożego w ciągu całego tygodnia .

Prosimy zapoznać się z listą zgłoszonych kandydatów i w sposób odpowiedzialny wziąć udział w wyborze przyszłej Rady Parafialnej. Jednym ze sposobów działalności świeckich w parafii jest istnienie Parafialnych Rad Duszpasterskich.

- Czym jest Rada Parafialna?
Rada parafialna jest uznanym przez biskupa diecezjalnego organem służącym wsparciem i radą proboszczowi w sprawach duszpasterskich wspólnoty parafialnej. Jest również, w rozumieniu dokumentów Soboru Watykańskiego II, wzięciem przez świeckich współodpowiedzialności za życie wspólnoty w obszarach głoszenia Ewangelii, liturgii i służby chrześcijańskiej, z zachowaniem oczywiście kompetencji duszpasterza wynikających z pełnienia urzędu pasterskiego w Kościele katolickim.

- Kto może kandydować w wyborach?
Każdy należący oficjalnie do parafii pw Bożej Opatrzności katolik, który cieszy się pełnią praw w Kościele katolickim i ukończył 18 rok życia.