Powołanie komitetu budowy plebani i świątyni w Woli Mieleckiej

3 września 2006 roku w nowym budynku Domu Strażaka w Woli Mieleckiej odbyło się zebranie wiejskie, którego celem było powołanie spośród mieszkańców Woli Mieleckiej i Piątkowca Komitetu , który wspierać będzie ks. Zbigniewa Smołkowicza w kierowaniu budową plebani i świątyni oraz tworzenia ośrodka duszpasterskiego.


W spotkaniu  udział wzięli: wójt gminy Mielec Władysław Ochalik, oraz około stu mieszkańców. Po zapoznaniu obecnych przez kapłana o postępie prac przygotowujących do budowy, zgłoszone zostały kandydatury osób. Po wyrażeniu zgody , osoby te zostały zaakceptowane przez wszystkich zebranych. Zadaniem ich odtąd będzie: łączność między kapłanem a parafianami w poszczególnych rejonach , wysłuchiwanie uwag ze strony wiernych, organizacja pomocy niefachowej przy budowie przez powiadomienie o tym mieszkańców.

Członkowie Komitetu budowy pierwszej części inwestycji - Kaplicy wraz z mieszkaniem dla duszpasterza:

Rejon od Rzędzianowic
Dyduła Zbigniew
Krępa Józef
Rządzki Stanisław
Stala Maria
Misiak Emilia

Rejon od Podleszan i płyty
Miodunka Franciszek
Wójcik Lucyna

Rejon od mostu

Kołodziej Jan
Krawiec Ewa

Rejon Piątkowiec
Ziółkowski Edward

Rejon od Piątkowca
Chmura Jan
Gancarz Mieczysław
Kremer Alojzy
Płatek Stanisława
Soboń Wiesław

Rejon od Trzciany
Bąk Zbigniew
Bury Kazimierz
Nawalany Wojciech
Padykuła Marek
Szwakop Józef
Tomczyk Marek
Trzpis Urszula

Drodzy Parafianie! Budowa świątyni i plebani stała się faktem. Z Bożą pomocą rozpoczynamy pierwsze prace budowlane. Teraz to od naszego wspólnego zaangażowania i wzajemnej współpracy zależeć będzie postęp prac. Zapraszam jeszcze raz wszystkich do modlitwy i pomocy także tej materialnej na miarę naszych możliwości , aby to dzieło mogło wzrastać. Za wszelką dotychczasową pomoc i dobre słowo dziękuję !

Ks.Smołkowicz Zbigniew