Wolomielczanin Nr 15 - styczeń 2008 roku

NR 3 (15) - styczeń 2008r.
1.Historyczna pasterka
2.Statystyka za 2007 rok
3.Pierwsze miejsce wolomieleckiej strony
4.Pełen sukcesów 2007 rok w firmie Ankol
5.Dzień Seniora w Woli Mieleckiej
6.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej