Ossoliniada 2008 - ”Tutaj wszędzie jest moja ojczyzna”

Szkoła w Woli Mieleckiej podtrzymuje pamięć o wielkim rodaku już prawie 40 lat. W 150 rocznicę ustanowienia fundacji Ossolińskich w szkole w 1967 roku odbyła się sesja popularno – naukowa z udziałem przedstawicieli Biblioteki Narodowej i Wydawnictwa Ossolineum z Wrocławia oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Od tego czasu pamięć o J. M. Ossolińskim kultywowano na lekcjach wychowawczych. Następnie w latach 1998 – 2000 podjęto starania o nadanie imienia J. M. Ossolińskiego, starania te zostały uwieńczone sukcesem i 18 czerwca 2000 roku z woli mieszkańców i nauczycieli tej szkoły Rada Gminy Mielec uchwałą ustanowiła imię szkoły i nadała sztandar, który ufundował Dyrektor Wydawnictwa Ossolineum we Wrocławiu.

Ossoliniada to święto społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, wprowadzone po raz pierwszy w 2001 roku w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia rodaka Woli Mieleckiej wielkiego patrioty, humanisty, bibliofila Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Przez to świętowanie młodzież jest zapoznawana z historią naszej miejscowości, oraz próbuje się wzbudzać w niej poczucie dumy, że z Woli Mieleckiej mamy wielkiego rodaka, patriotę, humanistę, bibliofila Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, twórcę Biblioteki Narodowej Ossolineum i Fundacji Ossolińskich.

Na wspólne świętowanie przybyli:
- Krystyna Skowrońska – poseł na Sejm RP (obecna na każdej Ossoliniadzie)
- Józef Smaczny wicestarosta powiatu mieleckiego
- Fryderyk Kapinos – wiceprezydent miasta Mielec (mieszkaniec Woli Mieleckiej)
- Bożena Mazur – sekretarz Gminy Mielec
- Jan Kołodziej przew. Rady Gminy Mielec
- Stanisława Flis – wizytator Kuratorium Oświaty
- Anna Soja – przedst. biura poselskiego senatora Władysława Ortyla
- ks. prałat Stanisław Jurek
- Zbigniew Radłowski - powiatowy organizator sportu
- Sołtysi sołectw z obwodu gimnazjum
- Dotychczas odznaczeni medalem Zasłużony dla szkoły
- Redaktorzy prasy
- Rodzice, uczniowie

Szkoła w Woli Mieleckiej jest szkołą nowoczesną, chociaż dzisiaj nowoczesność nie mierzy się ilością komputerów, czy łączy internetowych. Dzisiaj nowoczesność szkoły to, - że szkoła jest otwarta, samorządowa, pozyskuje środki na swoją działalność poprzez grupy, stowarzyszenia. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przedwisłocze, oraz Uczniowski Klub Sportowy Start pozyskały kwotę ponad 500 tys. zł.

Po raz dziewiąty, mieszkańcy oraz młodzież szkolna spotkała się na święcie szkoły, a zarazem święcie Woli Mieleckiej, bo takim bez wątpienia jest Osoliniada, która w tym roku odbyła się pod nazwą ”Tutaj wszędzie jest moja ojczyzna”. Zaprezentowany został dorobek i sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Tu wszędzie jest moja ojczyzna.
Tu każdy ptak do niej się przyzna.
Źdźbło trawy najmniejszej
Odszepnie Ci wierszem.
Tu wszędzie jest moja ojczyzna.