Gminne Obchody Dnia Matki w Woli Mieleckiej

Corocznie 26  maja obchodzony jest w Polsce Dzień matki. W tym dniu każda mama jest obdarowywana upominkami i kwiatami przez swoje dzieci. To sposób wyrażania szacunku, miłości oraz podziękowania dla naszych matek. Dzień Matki to wyjątkowy dzień w roku, w którym możemy w szczególny sposób podziękować im za wszystko to co dla nas robiły i robią oraz udowodnić, że są dla nas najważniejszymi osobami w życiu.

 

Tegoroczne uroczyste obchody Dnia Matki w Gminie Mielec odbyły się w Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej. Uroczystość otworzyła dyrektor SOKiS w Chorzelowie Dorota Kieraś – Jędrychowska, witając przybyłe mamy z wszystkich miejscowości Gminy oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji  Rolniczych   w Rzeszowie – Mieczysława Bochenka, Wójta Gminy Mielec – Józefa Piątka, Przewodniczącego Rady Gminy Mielec Jana Kołodzieja, dyrektorów ZS w Woli Mieleckiej Małgorzatę Jastrząb i Magdalenę Polak, sołtysów  Chorzelowa, Woli Mieleckiej, Złotnik i Bożej Woli.


Główną częścią uroczystości było wręczenie Orderów Serca Matkom Wsi oraz Listów Gratulacyjnych Wójta Gminy Mielec.
Ordery Serca Matkom Wsi  przyznaje Zarząd Główny Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie.  Order ten jest symbolem uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków – patriotów. Przyznaje się go za kształtowanie  w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu wsi, rodziny wiejskiej w nowoczesną, postępową, korzystającą ze zdobyczy współczesnej cywilizacji, za autentyczne zaangażowanie i upowszechnianie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno- zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie ojczyzny.

 

Ordery Serca Matkom Wsi otrzymały panie: Stanisława  Bańka, Krystyna Stec i Krystyna Indyk.

Ordery wręczali Prezes WZRKiOR  w Rzeszowie Mieczysław Bochenek oraz Wójt Gminy Mielec Józef Piątek.

Wójt Gminy Mielec wystosował listy gratulacyjne dla 27 matek z terenu Gminy Mielec.  Treść listu zawierała serdeczne podziękowania za trud włożony w wychowanie potomstwa, wyrozumiałość i matczyne serce oraz podziękowania za troskę, odwagę, za poświęcenie bez granic, za delikatność, łagodność. Spośród wielu życzeń umieszczonych w liście  najpiękniejsze były życzenia by wszystkie dni były pogodne, żeby w życiu zawsze była wiosna, a dzieci przysparzały  niezliczonych radości.

Listy gratulacyjne otrzymały panie: Barbara Fitał, Jolanta Książnicka, Maria Sasor, Zofia Wrażeń, Zofia Jachyra, Marta Guła, Maria Durda, Maria Ortyl, Halina Brykała, Irena Strzelczyk, Krystyna Sosin, Anna Stachurska, Maria  Godek, Barbara Godek, Maria Wyzga, Bożena Surowiec, Dorota Żelazko, Maria Rzeszutek, Irena Kłoda, Alicja Pszeniczna, Maria Pawlak, Halina Lesiak, Elżbieta Guzior, Wiesława Myjak, Genowefa Węgrzyn, Elżbieta Ciejka, Zofia Załucka.

Listy gratulacyjne wręczali Wójt Gminy Mielec Józef Piątek oraz Przewodniczący Rady Gminy Mielec Jan Kołodziej.

Po uroczystym wręczeniu orderów i listów gratulacyjnych życzenia oraz słowa pełne ciepła, życzliwości, szacunku i uznania  wszystkim mamom złożyli Prezes  Mieczysław Bochenek, Wójt Gminy Mielec Józef Piątek oraz Przewodniczący Rady Gminy Mielec Jan Kołodziej.

Wyróżnione mamy otrzymały bukiety kwiatów a wszystkie obecne na spotkaniu mamy po czerwonej róży – symbolu miłości.

W części artystycznej  w programie „Mojej mamie….”wystąpiły grupy artystyczne działające w Filii  Ośrodka Kultury w Woli Mileckiej  oraz młodzież z Chorzelowa. Program przygotowany został przez Michała Witka, Justynę Ryczek i Bożenę Telega.

A na zakończenie zatańczyły maluchy z grupy zajęć taneczno-ruchowych  pod kierunkiem Kacpra Jurka.

BT