Rusza przebudowa drogi granicznej Rzędzianowice/Wola Mielecka

21 i 22 lutego 2024 roku wójt Gminy Mielec Józef Piątek podpisał umowy z wykonawcami na przebudowę dwóch kolejnych dróg gminnych.

Pierwsza umowa dotyczy przebudowy drogi gminnej granicznej Rzędzianowice/Wola Mielecka.
Wartość zadania to 1 527 438,48 zł, a wykonywać je będzie Firma Kordek Kordian Paluszek z Dąbrówki Osuchowskiej.

Przebudowa drogi obejmie wykonanie na całym odcinku chodników, odwodnienia, zajazdów oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Druga umowa związana jest z przebudową drogi gminnej w Trześni obok szkoły.

Wartość zadania to 972 367,35 zł.
Prace wykonywać będzie firma  PRD Sp. z o.o. z Mielca.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie chodników, odwodnienia, miejsc parkingowych oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Zadania są współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg