Kolęda 2009/2010

Po Świętach Bożego Narodzenia rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska, zwaną popularnie „kolędą”. Odwiedziny kapłana mają charakter typowo religijny. Jest to okazja do rozmowy na temat życia religijnego, spraw duszpasterskich, czy też podzielenia się z duszpasterzem troskami i radościami codzienności. Kapłan przychodzi, aby modlić się z rodziną i udzielić błogosławieństwa. Spotkanie to powinno zgromadzić możliwie całą rodzinę. Na wizytę duszpasterską należy przygotować stół przykryty obrusem, krzyż, świece, kropidło i wodę święconą. W czasie pobytu księdza niech będą wyłączone: telewizor, radio, komputer. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do katechezy.

Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Porządek wizyty duszpasterskiej

Poniedziałek 28 XII 2009 od godz. 8:30
1. Od Trzciany lewa strona drogi do spotkania
2. Od Ścieżek prawa strona drogi na Trzcianę do spotkania

Wtorek 29 XII od godz. 8:30
1. Płyty od drogi tarnowskiej prawa strona
2. Płyty od drogi na Podleszany lewa strona

Środa 30 XII od godz. 8:30
1. Od drogi na Podleszany w kierunku Piątkowca lewa strona drogi
2. Piątkowiec - prawa strona od lasu w kierunku Woli Mieleckiej

Sobota 2 I 2010 od godz. 8:30
1. Od Trzciany prawa strona drogi do spotkania
2. Od drogi tarnowskiej lewa strona drogi na Trzcianę

Niedziela 3 I 2010 od godz. 14:00
1. Od Podleszan prawa strona drogi

Poniedziałek 4 I 2010 od godz. 15:00
1. Od Podleszan lewa strona drogi

Wtorek 5 I 2010 od godz. 15:00
1. Domy naprzeciw Kaplicy i Ścieżki - od drogi tarnowskiej

Czwartek 7 I 2010 od godz. 15:00
1. Piątkowiec – lewa strona od lasu w kierunku Woli Mieleckiej
2. Wola Mielecka – droga tarnowska od Piątkowca do nru 354

Sobota 9 I 2010 od godz. 8:30
1. Od mostu prawa strona drogi tarnowskiej do nru 352
2. Od mostu lewa strona drogi tarnowskiej do nru 214

Niedziela 10 I 2010 od godz. 14:00
1. Od mostu w kierunku Rzędzianowic do nru 142
Od godz. 16:30
1. Prawa strona drogi na Rzędzianowice od nru 147 do nru 126

Poniedziałek 11 I 2010 od godz. 15:00
1. Od Rzędzianowic po obu stronach drogi do nru 29

Wtorek 12 I 2010 od godz. 15:00
1. Od Rzędzianowic po obu stronach drogi od nru 30 do nru 52

Sobota 16 I 2010 od godz. 8:30
Od Rzędzianowic po obu stronach drogi od nru 54 do nru 124 i od nru 53 do nru 137 – dwóch księży


Gdyby zaistniały nie do przewidzenia przeszkody i zdarzenia losowe porządek kolędy może ulec zmianie .