Podziękowanie za ukończenie I etapu budowy

Drodzy mieszkańcy Woli Mieleckiej i Piątkowca , kochani parafianie!
Dzięki Bożej Opatrzności i wielkiej życzliwości większości z was kończymy I etap budowy nowego Ośrodka Duszpasterskiego w Woli Mieleckiej – Kaplicy wraz z mieszkaniem dla duszpasterza. Stanowi ona na dzień dzisiejszy zaczątek nowej parafii , która ma tu w najbliższej przyszłości powstać. Gromadzi się tutaj już teraz na modlitwy około 60% mieszkańców naszych miejscowości.


Zbliżający się koniec roku jest dodatkowo dobrą okazją do podsumowań i podziękowań za powstałe dzieło. Po pierwsze kończymy ten etap budowy właściwie bez długów . Jestem pewien , że powstający Kościół w Woli Mieleckiej to Boże dzieło , które On prowadzi, a my nie przeszkadzamy , ale w coraz większym stopniu pomagamy . Oby nam tylko sił i chęci nie zabrakło . W tym miejscu dziękuję za wszystkich ludzi dobrej woli , którzy na rożne sposoby w to dzieło się angażują . Nie cieszylibyśmy się tak szybkim efektem postępujących prac gdyby nie wasze modlitwy , cierpienia , ofiary pieniężne, pomoc materialna, dobre słowo, wsparcie macierzystej parafii Św. Mateusza, parafii partnerskich oraz zaangażowanie członków Komitetu budowy.

Za wszelką dobroć naszych darczyńców odpłacamy modlitwą w każdy piątek i Mszą św. raz w miesiącu .

Kochani mimowolnie cisną się pytania co dalej ?
Od momentu, kiedy zaczęliśmy odprawiać Mszę św. najpierw w starej Kaplicy, później w salce katechetycznej a od roku w nowej Kaplicy najważniejsza jest wspólnota eucharystyczna . To Chrystus obecny wśród nas daje siłę do apostolstwa; do tego by podjąć wielkie dzieła , a takim jest budowa świątyni i tworzenie nowej parafii. Ta wspólnota jest coraz większa . Jakże bardzo cieszy wzrastająca liczba dzieci i ich rodziców na nabożeństwach w kaplicy. Oni już uważają to miejsce za swoje . To jest kapitał na przyszłość .

Drugim etapem, na pewno dłuższym, który przed nami to budowa świątyni. W zbliżającym się nowym roku 2009 chcemy dopracować projekt budowlany kościoła, tak by spełniał on wszelkie wymagania duszpasterskie i był na miarę naszych ludzkich oczekiwań Chcemy też zacząć gromadzić środki materialne na fundamenty ( ok. 300 tys. zł ). Podana orientacyjna kwota pozwoli rozpocząć prace budowlane przy wznoszeniu świątyni.

W przeddzień Tych radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wszystkich Was zawierzam Bożej Opatrzności, która w tak przedziwny sposób w Jezusie Chrystusie objawia swoją dobroć względem każdego człowieka !

Z pozdrowieniem kapłańskim Ks. Zbigniew Smołkowicz

 


Wakacyjna niedzielna msza święta

Kaplica i plebania na Woli Mieleckiej
18 kwietnia 2007 roku rozpoczęto prace budowlane budynku kaplicy w Woli Mieleckiej. Większość materiałów zakupiona została jeszcze w ubiegłym roku po starych cenach i dzięki temu udało nam się zaoszczędzić wiele złotówek. Prace przy budowie prowadzone są metodą gospodarczą przy ogromnym zaangażowaniu parafian z Woli Mieleckiej i Piątkowca. Pierwsza pasterka w nowej kaplicy na Woli Mieleckiej Anno Domini 2007 była celebrowana przez naszego rodaka ks. Dr Piotra Bajora i ks. Zbigniewa Smołkowicza.

Prowadzona budowa jest realizacją I części inwestycji jaką jest docelowo budowa kościoła i utworzenie nowej parafii w Woli Mieleckiej . Ufamy mocno , że dzięki Opatrzności Bożej i życzliwości ludzkiej w przyszłym roku zaczniemy w budynku kaplicy i części plebani regularne duszpasterstwo. Powierzchnia kaplicy wynosić będzie ok. 160 m.kw .

W budynku mieścić się będzie cała infrastruktura gospodarcza przyszłej plebani z kancelarią parafialną oraz mieszkanie na razie dla jednego duszpasterza . Mając na uwadze wzrost liczby mieszkańców przewidywana jest po ukończeniu budowy kościoła także rozbudowa części mieszkalnej plebani dla przynajmniej trzech księży. Warto wiedzieć , że inwestycja prowadzona jest dzięki ofiarom , które składane są na tacę w parafii św. Mateusza w I Niedziele miesiąca , ofiarom z trzech ostatnich kolęd z Woli Mieleckiej i Piątkowca , oraz indywidualnych ofiarodawców.

24 grudnia 2007 roku odbyła się pierwsza historyczna pasterka w nowej kaplicy, było to największe zgromadzenie liturgiczne w historii Woli Mieleckiej podczas którego rozdano ponad sześćset komunii świętych.

31 sierpnia 2008 r. o godz. 11.00 ks. Biskup Wiktor Skworc poświęcił kaplicę i tabernakulum, oraz erygował (powołał) Kaplicę p.w. Opatrzności Bożej w Woli Mieleckiej.

ks. Zbigniew