Porządek wizyty duszpasterskiej w Woli Mieleckiej i Piątkowcu 2008-2009

Kolęda - w tradycji katolickiej to wizyta duszpasterska w domach wiernych, odbywana przez kapłana miejscowej parafii w okresie po Bożym Narodzeniu. Podczas kolędy ksiądz błogosławi rodzinie i całemu domostwu na rozpoczynający się nowy rok, odmawiając specjalną modlitwę.

 

Wizyta duszpasterska jest okazją do aktualizacji kartotek parafialnych, rozmowy z mieszkańcami, przeważnie łączy się z dobrowolnie składaną ofiarą na potrzeby parafii, rzadziej z poczęstunkiem. Kolędującemu kapłanowi towarzyszą ministranci.

Do kolędy tradycyjnie przygotowuje się stół z krzyżem, świecami, wodą święconą i kropidłem. Dzieci czasem są odpytywane z katechizmu, pokazują zeszyty do religii, "w nagrodę" otrzymują pamiątkowe obrazki.

27 XII 2008 sobota  od godz. 8:30
29 XII 2008 pon.     od godz.13:00
30 XII 2008 wtorek  od godz. 8:30
od Rzędzianowic po obu stronach drogi do nru 49
od Rzędzianowic po obu stronach drogi od nru 51 do nru 78
od Rzędzianowic po obu stronach drogi od nru 79 do nru 119
3 I 2009 sobota    od godz.  8:30
4 I 2009 niedziela od godz.16:30
5 I 2009 pon.       od godz.14:30
8 I 2009 czwartek od godz.14:30
10 I 2009 sobota    od godz.  8:30
od Rzędzianowic po obu stronach drogi od nru 120 do nru 167
od Rzędzianowic po obu stronach drogi od nru 168 do 176A
od Podleszan prawa strona drogi
od Podleszan lewa strona drogi
od mostu po obu stronach drogi do krzyżówki z drogą na Podleszany i Trzcianę
12 I 2009 pon.        od godz.14:30
13 I 2009 wtorek    od godz.14:30
15 I 2009 czwartek od godz.14:30
17 I 2009 sobota     od godz. 8:30
Płyty domy środkowe od nru 265 w kierunku drogi tarnowskiej
Płyty nowe osiedle domy zewnętrzne
od drogi tarnowskiej w kierunku Trzciany lewa strona drogi do nru 498
od Trzciany prawa strona drogi do nru 509
19 I 2009 pon.        od godz. 14:30
20 I 2009 Wtorek    od godz. 14:30
22 I 2009 czwartek  od godz. 14:30
24 I 2009 sobota       od godz. 8:30
od Trzciany lewa strona drogi do nru 548
lewa strona drogi od Trzciany nry 539 do 440 A
lewa strona drogi od Trzciany od nru 437 do drogi tarnowskiej
Piątkowiec po obu stronach drogi od nru 1 w kierunku lasu i z powrotem
26 I 2009 pon. od godz.14:30
27 I 2009 wtorek od godz.14:30
29 I 2009 czwartek od godz.14:30
od drogi na Podleszany w kierunku Piątkowca lewa strona do nru 369 B
od drogi na Trzcianę w kierunku Piątkowca prawa strona do nru 349
droga tarnowska od Piątkowca lewa strona od nru 369 C do 351

Gdyby zaszły niespodziewane zdarzenia losowe niezależne od nas, porządek kolędy może być zmieniony

ks. Zbigniew Smołkowicz