Matki Boski Zielnej 2006 r. w Woli Mieleckiej

15 sierpnia 2006 roku, wtorek - przepiękny słoneczny dzień. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to jedno z najważniejszych i z najstarszych religijnych świąt Maryjnych. Święto to w liturgii kościoła katolickiego obchodzone jest również jako święto Matki Bożej Zielnej,


l listopada 1950 r. papież Pius XII w konstytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus" ogłosił Prawdę o Wniebowzięciu Maryi jako dogmat wiary. W dniu tym wierni przynoszą do kościoła zioła, kwiaty i owoce, aby je poświęcić i podziękować Panu Bogu i Matce Bożej jako dziękczynienie za szczęśliwe zbiory plonów ziemi. Ludzie wierzą , że poświęcone zioła, kwiaty i owoce spożywane chronią od chorób. Ten zwyczaj staropolski świecenia ziół sięga dziewiątego wieku.

Już tradycyjnie od wielu pokoleń 15 sierpnia również i mieszkańcy Woli Mieleckiej, jedyna społeczność wiejska w parafii św. Mateusza w Mielcu kultywuje ten piękny staropolski zwyczaj święcenia wieńca żniwnego. W tym dniu na uroczystej sumie bardzo wielu wiernych gromadzi się, aby przy tej wielkiej uroczystości święcenia wieńca wspólnie się modlić. Delegacja rolników Woli Mieleckiej w składzie: Genowefa Krawiec. Stanisława Krawiec. Genowefa Węgrzyn. Urszula Trzpis, Maria Karaś, Stanisława Bańka, Maria Stala, Anna Dziekan, Teresa Maziarz, Tadeusz Stec, Henryk Jaworski ,Mieczysław Gancarz, Stanisław Miodunka, Adolf Cholewa, Marek Padykuła przywiozła do kościoła ciągnikiem rolniczym z przyczepą kierowanym przez Stanisława Kolat, wieniec żniwny zwieńczony w górnej części krzyżem, wykonany z tegorocznych kłosów zboża, polnych ziół i kwiatów oraz bochen chleba upieczony z ziaren tegorocznego zboża, aby poświęcić i złożyć w ten sposób podziękowanie Panu Bogu i Matce Bożej za szczęśliwe tegoroczne zbiory.

Delegacja jadąc do kościoła ulicami Mielca radośnie śpiewała pieśń religijną „Barka". Przed bramą kościelną zatrzymał się korowód wieńcowy oczekujący na wyjście procesji ministrantów pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Jurka oraz księży, który poświęcił bochen chleba i uczestników, a następnie wprowadził uroczyście korowód wieńcowy do kościoła śpiewając pieśń Maryjną: „Gwiazdo śliczna wspaniała ..." Korowód zatrzymał się przed ołtarzem i rozpoczęła się Msza święta w koncelebrze: ks. Władysław Burek, ks. Artur Miłoś i ks. prałat Jurek, w intencji rolników Woli Mieleckiej i Piątkowca. Ks prałat wygłosił homilię, na zakończenie której wspomniał o 25-leciu małżeństwa Janiny i Wiesława Dziekanów mieszkańców Woli Mieleckiej (intencja od dzieci). Ks. Jurek wspomniał też, iż modlimy się wspólnie za poległych żołnierzy w obronie ojczyzny, bowiem w tym dniu przypada Święto Wojska Polskiego.

Na ofiarowanie Henryk Jaworski przekazał ks. Prałatowi  bochen chleba, który został złożony na ołtarzu. Na zakończenie Mszy świętej ks. prałat poświęcił wieniec żniwny oraz wiązanki ziół, kwiatów i owoców przyniesione przez wiernych. Delegacja rolników Woli Mieleckiej przekazała ks. prałatowi wieniec, chleb, kwiaty, warzywa, owoce jako dary ofiarne, a uczestniczyli w niej: Teresa Maziarz, Urszula Trzpis, Marek Padykuła i Maria Stala. Natomiast Genowefa Krawiec w tym czasie wygłosiła komentarz następującej treści: „Uwielbiamy Cię Panie, naszego Boga, za wszystko, co stworzyłeś. Dziękujemy za Twoje hojne dary. Które dałeś nam z Twojej opatrzności. Oddajemy Ci chwalę i wraz z psalmistą wołamy: Jakże wielkie są dzieła Twoje Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Składając na Twoim ołtarzu wieniec dożynkowy, dziękujemy za Twoją dobroć i prosimy: „Wspieraj prace rolników, wspieraj dzieło rąk naszych, aby nie osłabły nasze siły". Przynosząc do ołtarza chleb, uwielbiamy Cię Boże, za obfite plony zboża na ziemi. Spraw, aby nigdy nie brakło chleba powszedniego wszystkim ludziom, więc wołamy: „Niech Cię wielbią pola i wszystko, co na nich rośnie". Niosąc kwiaty błogosławimy Cię słowami psalmu: „Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest w niej święte Imię Jego, dziękując za piękno przyrody, polskich pól i łąk.
Przynosząc wszelkie owoce na Twój ołtarz wiemy, że to z Twojej opatrzności „ziemia wydała swój owoc", bo Ty nas Boże błogosławiłeś. Ty Panie każesz rosnąć trawie i ziołom, aby nam służyły, dlatego składamy na Twoim stole wszelkie zioła - niech służą człowiekowi zgodnie z Twoim planem. Do Twej świątyni przynosimy warzywa dziękując za Twoje dary wiemy, „nie odmawiasz dobrodziejstw żyjącym nienagannie". Bądź pochwalony Boże za Twoją dobroć, miłość i za wszystkie hojne dary ziemi. Amen

Ks. prałat dziękując za złożone dary ofiarne powiedział, iż to wszystko zawdzięczamy Matce Bożej i Jej Synowi. Dzisiaj wszyscy mamy wielką radość cieszymy się w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przy tym podziękował mieszkańcom Woli Mieleckiej za piękny wieniec żniwny i kultywowanie tej przepięknej tradycji. Wieniec pozostał w kościele, weźmie on udział wraz z delegacją rolników Woli Mieleckiej w Gminnych Dożynkach w Chorzelowie.

Rada Sołecka oraz mieszkańcy Woli Mieleckiej składają serdeczne podziękowania dla Adolfa Cholewy i Jana Chlosta za bezinteresowne wykonanie w warsztacie produkcyjnym i przy ich pomysłowości metalowy szkielet wieńca.

Jerzy Klementowski