Każdy kwiatek woła - weź mnie dzisiaj do kościoła

15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, nazywane też świętem Matki Bożej Zielnej, dającej błogosławieństwo ziołom, zbożom i wszelkim płodom ziemi. Wieńce zniwne, wianki, kwietne bukiety, trawy, zioła, warzywa - wszystkie dary łąki powędrowały do polskich kościołów, by poświęcili je kapłani.

Tradycyjne jak od wielu lat członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Woli Mieleckiej przez ostatnie kilkanaście dni pracowicie wiły wieniec żniwny z tegorocznych kłosów pszenicy, żyta i jęczmienia.  W dniu 15 sierpnia 2014 roku wieniec został uroczyście przewieziony samochodem strażackim przez druhów OSP Bogusława Parysa i Dariusza Parysa do parafialnej kaplicy.

Podczas piątkowej Mszy Świętej w Uroczystość Wniebowzięcia NMP o godz.11.00 mieszkańcy Woli Mieleckiej dziękowali za tegoroczne żniwa, a nasz rodak ks. prałat Piotr Bajor poświęcił przyniesione zioła i wieniec żniwny. Do kaplicy wieniec żniwny przynieśli członkowie Rady sołeckiej: Antoni Maziarz, Jan Wiącek, Zbigniew Wicherski, Marcin Wójcik w asyście sołtysa Woli Mieleckiej Wiesława Sobonia i członkiń Koła Gospodyń Wiejskich na czele z Genowefą Krawiec.

Jedno z podań głosi, że po Wniebowzięciu Maryi Apostołowie zamiast ciała Matki Bożej znaleźli kwiaty. Na pamiątkę tego 15 sierpnia w tradycji ludowej jest to tzw. święto Matki Boskiej Zielnej. Rolnicy w formie wieńców przynoszą do poświęcenia zebrane plony oraz zioła.

Wprawdzie dogmat o wniebowzięciu Maryi został ogłoszony przez Piusa XII w 1950 r., jednak wierzono w tę prawdę już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Pisali już o tym m.in. Ojcowie Kościoła. Ciągle o tym mówiono, ze Matka Boża została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Dopiero w sposób uroczysty ojciec święty ogłosił Kościołowi prawdę, która była znana wszystkim. Ale od momentu, gdy stała się ona dogmatem, obowiązuje wszystkich chrześcijan, ludzi wierzących, i nie można już tej prawdy odrzucić.
foto, film Zbigniew Wicherski     

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest najważniejszym maryjnym świętem w kościelnym kalendarzu tuż obok Bożego Narodzenia i Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Zbigniew Wicherski


{morfeo 45}