Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nasza wspólnota parafialna gościła siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa z siostrą Marciną referentką do spraw powołań na czele.

 

Podczas wszystkich Mszy Świętych siostry dawały świadectwo swojej służby Bogu, a dzięki wygłoszonym konferencją mogliśmy poznać charyzmat tego zgromadzenia oraz zostaliśmy zachęceni do włączenie się w dzieło duchowej pomocy powołaniom. Była to także okazja do przemyślenia swego powołania czy to do życia zakonnego, kapłańskiego, czy też małżeńskiego. Wielu naszych młodszych parafian mogło również spotkać się po latach ze swoją katechetką.

Na zakończenie tej wizyty nasi duszpasterze obiecali modlitwę w intencji sióstr jak i całego zgromadzenia, a w sposób szczególnie nowych powołań. Siostry również dziękując za miłe przyjęcie obiecały modlitwę za naszą młodą wspólnotę parafialną.

DK