Kolęda 2016-2017 w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary.

Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2016-2017

Wtorek  27 XII 2016r od godz. 8:30
  1. Piątkowiec – od lasu lewa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 369
  2. Piątkowiec – od lasu prawa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 368

Środa  28 XII od godz. 8:30
  1. Płyty od drogi na Podleszany lewa strona
  2. Płyty od drogi tarnowskiej prawa strona

Czwartek 29 XII  2016 od godz. 8:30
  1. Od Trzciany lewa strona drogi do nr 525
  2. Od Trzciany prawa strona drogi do nr 498

Piątek 30 XII 2016  od godz. 8:30
  1. Od nr 516 lewa strona drogi od Trzciany do ścieżek  
  2. Od nr 489 prawa strona drogi od Trzciany do krzyżówki

Poniedziałek 2 I 2017 od godz. 14:00
  1. Od drogi na Rzędzianowice prawa strona drogi tarnowskiej i drogi na Trzcianę  do spotkania
  2. Ścieżki oraz domy naprzeciw Kaplicy do spotkania

Czwartek 4 I 2017  od godz. 14:30
  1. Wola Mielecka od Piątkowca domy po prawej stronie drogi tarnowskiej do nr 312a

Sobota 7 I 2017  od godz. 8:30
  1. Od Rzędzianowic lewa strona drogi od nr 12 do spotkania
  2. Od nr 147 prawa strona drogi na Rzędzianowice do spotkania

Niedziela 8 I 2017 od godz.14:00
  1. Od Delikatesów „Passa” prawa strona drogi tarnowskiej do nr 351
  2. Od 16:30   Osiedle Baranówka

Poniedziałek 9 I 2017  od godz. 14:30
  Wola Mielecka od Piątkowca lewa strona drogi od nr 362 jeden ksiądz
  drugi od nr. 352 do spotkania w kierunku Piątkowca

Czwartek 12 I 2017 od godz. 15:00
  1.Od Rzędzianowic prawa strona drogi od nr 123 do spotkania
  2.Od mostu po obu stronach drogi na Rzędzianowice do spotkania

Sobota 14  I 2017 od godz. 8:30
  1. Od mostu lewa strona drogi tarnowskiej do nr 311 b
  2. Od Rzędzianowic prawa strona od nr 1 do 71  

Niedziela 15 I 2017 od godz. 15:00
  1.Od Rzędzianowic prawa strona od nr.76 do 119a

Czwartek 19 I 2017 od godz. 14:00
  1. Od Podleszan domy po lewej stronie drogi

Sobota  21 I 2017 od godz. 15:00
  Od Podleszan domy po prawej stronie drogi – jeden ksiądz od wałuW razie nieprzewidzianych przeszkód porządek kolędy może ulec zmianie .