Kolęda w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2015-2016

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.


Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2015-2016
Poniedziałek  28 XII 2014 od godz. 8:30
1. Od Trzciany lewa strona drogi do nr 525
2. Od Trzciany prawa strona drogi do nr 498

Wtorek 29 XII od godz. 8:30
1. Piątkowiec – od lasu lewa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 369
2. Piątkowiec – od lasu prawa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 368

Środa 30 XI 2015 od godz. 8:30
1. Płyty od drogi na Podleszany lewa strona
2. Płyty od drogi tarnowskiej prawa strona

Sobota  2 I 2016 od godz. 8:30
1. Od nr 516 lewa strona drogi od Trzciany do ścieżek  
2. Od nr 489 prawa strona drogi od Trzciany do krzyżówki

Poniedziałek 4 I 2016 od godz. 14:00
1. Wola Mielecka od Piątkowca  domy po prawej stronie drogi tarnowskiej do nr 312a
2. Od delikatesów „Centrum” prawa strona drogi tarnowskiej do nr 351

Czwartek 7 I 2016  od godz. 14:30
1. Od Podleszan domy po lewej stronie drogi

Sobota 9 I 2016  od godz. 8:30
1. Od mostu lewa strona drogi tarnowskiej do nr 311 b
2. Od Rzędzianowic prawa strona od nr 1 do 71  

Niedziela 10 I 2016 od godz.14:00
1. Od Rzędzianowic prawa strona od nr.76 do 119a

Poniedziałek 11 I 2016 od godz. 14:30
1. Od Rzędzianowic prawa strona drogi od nr 123 do spotkania
2. Od mostu po obu stronach drogi na Rzędzianowice do spotkania

Czwartek 14 I 2016 od godz. 15:00
Od Podleszan domy po prawej stronie drogi – jeden ksiądz od wału a drugi od krzyżówki do spotkania

Sobota 16  I 2016 od godz. 8:30
1. Od Rzędzianowic lewa strona drogi od nr 12 do spotkania
2. Od nr 147  prawa strona drogi na Rzędzianowice do spotkania

Niedziela 17  I 2016 od godz. 15:00
1. Osiedle Baranówka

Poniedziałek 18 I 2016 od godz. 14:30
1. Od drogi na Rzędzianowice prawa strona drogi tarnowskiej i drogi na Trzcianę  do spotkania
2. Ścieżki oraz domy naprzeciw Kaplicy do spotkania

Czwartek 21 I 2016 od godz. 15:00
Wola Mielecka od Piątkowca lewa strona drogi od nr 362 jeden ksiądz a drugi od nr. 352 do spotkania w kierunku Piątkowca


 

Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go parafianami. Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić.

Skąd się wzięła
W starożytnym Rzymie odwiedzano się w styczniowe kalendy (callandae), zaczynające nowy rok. Wiadomo także, że wyraz „kolęda”, który do Polski dotarł za pośrednictwem Czechów, oznaczał pierwotnie pieśń noworoczną, śpiewaną podczas odwiedzania z tej okazji wiejskich gospodarzy.
Kościół zaadaptował te ludowe zwyczaje, łącząc je z błogosławieństwem domów w uroczystość Trzech Króli. A że nie dałoby się tego dnia odwiedzić wszystkich, wizyta rozłożyła się na czas poświąteczny.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnajdujemy kan. 529 § 1, który mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeżeli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując”.Wizyta duszpasterska jest dobrym sposobem realizacji tej „funkcji pasterza”.

Dziś wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale może przede wszystkim spotkanie duszpasterza z parafianami.

Odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii. Rozpoczynają się od obrzędu błogosławieństwa rodzin ze wspólną modlitwą i ewentualnie rozważaniem Słowa Bożego. Niekiedy wizyta rozpoczyna się od zaintonowania kolędy, którą wraz z domownikami (i czasami ministrantami) śpiewa kapłan. Witając się słowami „pokój temu domowi” życzy, aby stale był w tym domu obecny Chrystus, który przychodząc na świat przyniósł ludziom pokój. Po tym pozdrowieniu następuje modlitwa o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny i obrzęd błogosławieństwa mieszkania z pokropieniem wszystkich obecnych wodą święconą.

Podczas wizyty powinien być czas na rozmowę duszpasterza z wiernymi, przedstawienie księdzu rodzinnych radości i problemów; jest możność zademonstrowania osiągnięć szkolnych pociech, czy też ich udziału w parafialnych ruchach.