Misje oraz Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego

Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwi świętych św. Faustyny i św. Jana Pawła II w Woli Mieleckiej.

Kochane  Dzieci, Droga Młodzieży, Siostry i Bracia w Chrystusie!

 

W roku 2014, nasza młoda wspólnota parafialna przeżywa piątą rocznicę utworzenia. Jesteśmy jeszcze w trakcie tworzenia i gruntowania podstaw tej najmniejszej komórki społecznej Kościoła katolickiego, do którego należymy na mocy Chrztu i Sakramentu Bierzmowania. Trwa budowa świątyni, która ma się stać domem dla Chrystusa Eucharystycznego i każdego z nas.

 

To nasze miejsce na ziemi  16 i 17 listopada 2014 roku nawiedzi Jezus Miłosierny w kopi obrazu Miłosierdzia Bożego oraz relikwie świętych apostołów miłosierdzia: Świętej Faustyny i  Świętego Jana Pawła II. Do tej uroczystości chcemy się jak najlepiej jak umiemy przygotować przez pierwsze w naszej nowej parafii  misje . Odbędą się one w dniach od 25 X 2014 do 31 X 2014 roku. Poprowadzi je dla nas kustosz sanktuarium Królowej Rodzin w Chorzelowie ks. Andrzej Rams.


Święte Misje w parafii, to szczególne wydarzenie o wymiarze nadprzyrodzonym, to czas szczególnego spotkania z Jezusem, czas ponownego opowiedzenia się za Bogiem, czas powrotu do Boga. Misje Święte to czas wielkiej szansy, jaką Bóg daje człowiekowi, a osobiście Tobie. Misje Święte to czas szczególnej obecności pośród nad Chrystusa Odkupiciela, który będzie do nas kierował swoje wezwanie: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (MK1,14).

Bardzo Was serdecznie na tę ucztę łaski i miłosierdzia zapraszamy. Jesteście przecież Polakami, katolikami, ludźmi szlachetnymi i pełnymi dobrej woli. Chcecie ratować świat przed niebezpieczeństwem nowej zagłady, a swoje rodziny i nasz naród przed groźbą niewiary, demoralizacji i nienawiści oraz niezgody. Pragniecie gorąco, aby w rodzinach zapanowała miłość, zgoda i wzajemne zrozumienie między starszym a młodym pokoleniem.

Dlatego do Waszych serc i sumień wołamy słowami Ojca Świętego Św. Jana Pawła II „Otwórzcie drzwi swojego serca Odkupicielowi”. Czy więc pozostaniemy głusi na to wezwanie, czy obojętne i zimne pozostaną nasze serca. Wzywamy więc Ciebie w Imię Chrystusa, który pokonał śmierć, abyś w te misyjne dni przyszedł do Niego, który prowadzi ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do zbawienia słowa naszego zaproszenia i szczególnego posłania kierujemy do wszystkich!

Tych, którzy Boga kochają i wierzą w niego wzywamy do modlitwy i ofiary, a także apostolskiego działania w domach, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego w, którym jest nasze życie!
Tych, którzy wątpią, którzy w swoim życiu oddalili się od Boga, ze szczególna troską zawierzamy opiece Bożej Matki i za Jej przyczyną błagamy Miłosiernie Serce Jezusa o miłosierdzie i łaskę przemiany życia.
 
Licząc na waszą dobrą wolę, zrozumienia i przyjęcie naszego zaproszenia, ufamy że w czasie Misji i  wszyscy spotkamy się w murach naszej kaplicy  u stóp budującego przez nas w wielkim trudzie nowego kościoła ku czci Bożej Opatrzności.                                                                

Na Święty Czas wielkich duchowych przeżyć całą naszą parafię, każdego i każdą z Was z osobna zawierzamy  opiece Maryi – Matce Miłosierdzia  i otaczamy Was wszystkich gorącą modlitwą oraz  z serca Was wszystkich błogosławimy.

 Wasi duszpasterze : ks. Zbigniew i ks. Wojciech


NAWIEDZENIE OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO ORAZ RELIKWI ŚWIĘTYCH  :  ŚW.  FAUSTYNY  I  ŚW.  JANA PAWŁA II  W  WOLI  MIELECKIEJ

 

Niedziela – 16 listopada
16:30 - czuwanie modlitewne
17:00 - przywitanie obrazu i Msza św. Pontyfikalna pod Przewodnictwem Ks. Biskupa Władysława Bobowskiego
18:30 - czuwanie prowadzone przez Caritas , Radę Duszpasterską i Ekonomiczną oraz Krąg biblijny
19:30 - czuwanie prywatne
21:00 - Msza św. dla Kapłanów Rodaków i Kapłanów niegdyś pracujących w naszej parafii
22:00 - czuwanie prowadzi młodzież
23:00–0:00 - czuwanie prywatne

Poniedziałek – 17 listopada
7:00  –  Czuwanie modlitewne prywatne
7:30  –  Modlitwa różańcowa przebłagalna : prowadzą Róże Różańcowe 
9:30   – Msza św. z homilią dla chorych i cierpiących , emerytów i rencistów
11:00 – Msza święta dla dzieci i młodzieży ZS w Woli Mieleckiej
12:00 – 14:30  czuwanie prywatne         
14:30 - Droga Krzyżowa prowadzona przez grupy modlitewne Żywej Drogi krzyżowej
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 - Msza św. z homilią i zawierzenie parafii Bożemu Miłosierdziu
16.30 - pożegnanie obrazu

 


I Misje Parafialne w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej  25 X – 31 X 2014

„Miłosierdzie  Jezu  Mój , ześlij z nieba na Lud Swój …” z pieśni

 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH:

Sobota 25 X 2014

     „ Z Maryją Matką Miłosierdzia ”

7:30  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8:00  Msza św. i nauka na rozpoczęcie misji dla wszystkich
14:30 Spowiedź święta dla chorych i staruszków
15:00 Msza św. z nauką misyjną dla chorych i staruszków z Sakramentem Namaszczenia Chorych
17:30 Różaniec
18:00 Msza św. i nauka na rozpoczęcie misji
          Nauka misyjna  stanowa dla młodzieży

Niedziela 26 X 2014 Dzień Uroczystego odnowienia przymierza chrzcielne

    Przymierze miłosierdzia
7:10  Godzinki i Niepokalanym Poczęciu NMP
7:30  Msza św. i nauka misyjna dla wszystkich
9:30  Msza św. i nauka misyjna dla wszystkich
11:00 Msza św. i nauka misyjna dla wszystkich
15:30 Msza św. i nauka misyjna dla wszystkich
     Nauka misyjna stanowa dla młodzieży

Poniedziałek 27 X 2014
   Święta Faustyna Kowalska apostołka Bożego Miłosierdzia
7:30  Godzinki  o Niepokalanym Poczęciu NMP
8:00   Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
17:30  Różaniec
18:00  Msza św. z misyjną dla wszystkich
    Nauka misyjna stanowa dla żon i matek

Wtorek  28 X 2014 
    Święty Janie Pawle módl się za nami
7:30   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8:00    Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
14:00  Odwiedziny Chorych po domach
17:30  Różaniec
18:00  Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
    Nauka misyjna dla ojców i mężów

Środa  29 X 2014   Dzień uroczystego odnowienia przysięgi małżeńskiej
    Miłość miłosierna 
7:30  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8:00  Msza św.  z odnowieniem przysięgi małżeńskiej
9:30  Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży z Gimnazjum w Woli Mieleckiej
11:15  Msza św. z nauką misyjną dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
17:30 Różaniec
18:00 Msza św. z odnowieniem przysięgi małżeńskiej
          Nabożeństwo  przebłagalne za grzechy całej parafii

Czwartek 30 X 2014  Dzień pojednania z Bogiem i bliźnimi
    Miej miłosierdzie dla nas i całego świata .
7:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8:00  Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
9:00–10:00  Misyjna Spowiedź św.
10:00  Nauka misyjna dla młodzieży Gimnazjum w Woli Mieleckiej
10:30-12:00 Misyjna Spowiedź  św .
13:30  Nauka misyjna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
14:00–17:30 Misyjna Spowiedź św. z przerwą od godz. 15:30 do 16:00.
17:30   Różaniec
18:00   Msza św. z nabożeństwem  za zmarłych parafian

Piątek 31  X 2014  Zakończenie Misji
     Jezu Miłosierny prowadź !
7:30  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8:00  Msza św.  z poświeceniem obrazów Miłosierdzia Bożego
9:30  Msza św. z błogosławieństwem misyjnym dla młodzieży Gimnazjum
11:15 Msza św. z błogosławieństwem misyjnym dla dzieci  ze Szkoły Podstawowej
17:30 Różaniec
18:00 Msza z nauką misyjną na zakończenie misji
          Uroczyste poświęcenie i adoracja Krzyża misyjnego


Podobne tematy:

- Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii ....