Wizyta duszpasterska Wola Mielecka 2019/2020

Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwanej popularnie „kolędą” zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Odbywa się ona po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła.

Celem wizyty duszpasterskiej jest przede wszystkim modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie go oraz błogosławieństwo dla rodziny na najbliższy rok. Dla księdza wizyta duszpasterska to też okazja do bliższego poznania swoich parafian ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii.

Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2019-2020

Sobota 28 XII 2019r. od godz. 8:30
1. Od Rzędzianowic prawa strona od nr 1 do 71
2. Od Rzędzianowic lewa strona drogi od nr 12 do nr 77

Niedziela 29 XII 2019r. od godz. 14:00
Od Rzędzianowic prawa strona od nr.76 do 119a

Poniedziałek 30 XII 2019r. od godz. 8:30
Od Rzędzianowic lewa strona drogi od nr 79 do nr 147  
Od Rzędzianowic prawa strona drogi od nr 123 do mostu

Wtorek 31 XII 2019r. od godz. 8:30
1. od drogi na Rzędzianowice prawa strona drogi tarnowskiej i drogi na Trzcianę do spotkania
2. Ścieżki oraz domy naprzeciw Kaplicy do spotkania


Czwartek  2 I 2020r. od godz. 8:30
1. od Trzciany lewa strona drogi do nr 516
2. od Trzciany prawa strona drogi do nr 518

Sobota  4 I 2020r. od godz. 8:30
1. od Trzciany od nr 512 lewa strona drogi do ścieżek
2. od Trzciany od nr 511 prawa strona drogi do krzyżówki

Niedziela 5 I 2020r. od godz. 14:00
1. od delikatesów „Passa” prawa strona drogi tarnowskiej do nr 351
2. od godz. 16:30  Osiedle „Baranówka”

Czwartek 9 I 2020r. od godz. 14:00
1. Piątkowiec – od lasu lewa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 369
2. Piątkowiec – od lasu prawa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 369b

Sobota  11 I 2020r. od godz. 8:30
1. od Podleszan domy po prawej stronie drogi do krzyżówki
2. od mostu lewa strona drogi tarnowskiej do nr 311b                

Niedziela 12 I 2019 od godz. 14:00
Od Podleszan domy po lewej stronie drogi do krzyżówki

Poniedziałek 13  I 2020 od godz. 13:30
Wola Mielecka od Piątkowca domy po prawej stronie drogi -  od nr 369a  do nr 312

Czwartek 16  I 2020 od godz.13:30
Płyty od drogi tarnowskiej prawa strona

Sobota 18 I 2020 od godz. 8:30
Płyty od drogi na Podleszany lewa strona
 
Niedziela 19 I 2020 od godz. 16:30
 Osiedle „Baranówka”

Poniedziałek 20  I 2020 od godz.13:30
Wola Mielecka od Piątkowca lewa strona drogi od nr 362 do nr 356a

Czwartek 23  I 2020 od godz.13:30
Wola Mielecka prawa strona drogi tarnowskiej od nr 352 do nr 356 k

Niedziela 26 I 2020 od godz. 13:00
Od Trzciany od nr 511 prawa strona drogi do krzyżówki