II Memoriał im. Ryszarda Gąbki - Moi Uczniowie

Turniej OPEN Piłki Siatkowej MIX o Puchar Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Mielcu, Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego ”Start” Wola Mielecka w ramach II Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” kwiecień – 2017.Zobacz zdjęcia z Turnieju, fot. Zbigniew Wicherski
link do galerii: https://goo.gl/photos/S2cuJEXxs7AgL32j6Turniej objęty Honorowym Patronatem Marka Kamińskiego Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Mielcu. Patronat medialny: Portal www.wolamielecka.pl


I Komunikat organizacyjny II Memoriału im. Ryszarda Gąbki  „Moi Uczniowie” – OPEN
27-04-2017
1. Lista uczestników turnieju piłki siatkowe MIX w ramach II Memoriału im. Ryszarda Gąbki  „Moi Uczniowie” – OPEN została zamknięta 24 kwietnia 2017 roku.

2. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn.
      Bez nazwy 1
      NO NAME
      Dobre Dziki
      Galaxia Czermin
      RYSIE
      Reprezentacja
      Volley Friends
      EXTREME TEAM
      ZIPTEAM

3. Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:
 I grupa – rozegra fazę eliminacyjną  na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej,
 II grupa – rozegra fazę eliminacyjną na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w  Podleszanach,
Podział drużyn do poszczególnych grup odbędzie się w drodze losowania, przed rozpoczęciem turnieju w obecności, kierowników lub kapitanów drużyn.

4. Dwie zwycięskie drużyny z grupy I i II awansują do fazy finałowej, która zostanie rozegrana na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej
- 1 drużyna z grupy I zagra z 2 drużyna z grupy II
- 1 drużyna z grupy II zagra z 2 drużyna z grupy I
- Wygrane drużyny zagrają finał o I miejsce w turnieju,
- Przegrane drużyny zagrają o III miejsce w turnieju,

5. Nagrody dla drużyn i zawodników:
 Miejsca I – III dyplomy, puchary praz koszulki klubowo-memoriałowe,
 Miejsca  IV – XI dyplomy, symboliczna nagroda dla drużyny,
W każdym meczu najlepszy zawodnik zostanie wyróżniony symboliczną nagrodą

6. Przewidywany program minutowy II Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi uczniowie”:
  8.00 – Msza Św. w Kaplicy Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej,
  9.00 – Spotkanie kapitanów drużyn, kierowników – losowanie grup, kolejności   meczów,
  9.30 – Rozpoczęcie gier w systemie „każdy z każdym” w dwóch grupach,
  Ok. 15.30 Gry finałowe,
  Ok. 18.00 Ogłoszenie wyników Memoriału, wręczenie nagród zespołowych i indywidualnych,
  Ok. 18.30 Zakończenie I Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie”

7. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:
 Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną,
 Bardzo prosimy wszystkie drużyny o zapewnienie bezpiecznego indywidualnego sprzętu sportowego – strój sportowy,
 W trakcie turnieju zapewniamy: wodę mineralną, posiłek regeneracyjny – tradycyjnie bigos, gorące napoje – kawa, herbata.

Ze względu, że impreza odbywa się na terenie szkoły bardzo prosimy wszystkich uczestników o bezwzględne stosowanie przepisów ustawy „O wychowaniu w trzeźwości…” (zakaz spożywania napojów alkoholowych)II Memoriał im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” kwiecień – 2017

24-04-2017
1.Cel działania :
- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku Powiatu Mieleckiego,
- aktywne uczestniczenie młodzieży, dziewcząt, chłopców, kobiet, mężczyzn w zawodach sportowych, stanowiące kontynuację działań edukacyjnych i wychowawczych ŚP. Ryszarda Gąbki, nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkól w Woli Mieleckiej.
- współpraca, rywalizacja, integracja uczestników turnieju, byłych uczniów, reprezentantów Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, byłych wychowanków  ŚP. Ryszarda Gąbki
- upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży
- wyłonienie najlepszych drużyn w systemie MIX,
2.Organizator :
- Zespól Szkół w Woli Mieleckiej ,
- Uczniowski Klub Sportowy „START” Wola Mielecka,
3. Miejsce:  Publiczne Gimnazjum w Woli Mieleckiej – sala gimnastyczna
4. Kiedy : Turniej odbędzie się: 29.04.2017 (sobota), godzina 9.00
5. Uczestnicy :
- Drużyny mieszane MIX (maksymalnie liczące 12 zawodników – 8 mężczyzn, 4 kobiety)
- Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2017r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek.
- Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników
6. Regulamin:
- Obowiązują przepisy gry Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
- W zawodach startuje drużyna MIX, która prześle wypełnione zgłoszenie do turnieju, dostępne na stronie www.zswolam.pl najpóźniej  do 27 kwietnia 2017 roku na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. W skład drużyny wchodzi max 12 osób (8 mężczyzn i 4 kobiety) na boisku 2+4 (2 kobiety, 4 mężczyzn) zmiany – kobieta za kobietę, mężczyzna za mężczyznę).
- Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym obuwiu do gry w siatkówkę. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii  i zegarków.
- System rozgrywek: „każdy z każdym”,
- Gra toczy się do dwóch wygranych setów, trzeci set jest tie-break do 15 pkt,
- Obowiązuje następujący podział punktów:
    wygrana  2:0 – 3 p, wygrana  2:1 – 2 p,przegrana 1:2 – 1 p, przegrana  0:2 – 0 p.
- O kolejności zespołów decydują kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów,
- jeżeli dwie drużyny lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów :
1. lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi drużynami ,
2. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów  zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
3. wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami
- Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
7. Postanowienia końcowe:
- Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
- Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu  i odzieży
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju.
- Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.
- Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
- Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn.
8. Organizator zapewnia :
- Warunki organizacyjne, bezpieczeństwo, obsadę sędziowską, wodę mineralną,
9. Nagrody : w ramach turnieju prowadzona będzie podwójna klasyfikacja :
- Drużyna OPEN – Puchar Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Mielcu,
- Drużyna w składzie której będą uczniowie Publicznego Gimnazjum w Woli Mieleckie, minimum 50% zawodników na boisku – Puchar Prezesa UKS „START” Wola Mielecka
Drużyny:
- w kolejności od I – III otrzymują puchary, dyplomy i nagrody:
- w kolejności IV -……. dyplomy,
- nagroda dla najlepszego zawodnika meczu   
10. Finansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert:
- Wójta Gminy Mielec,
- Starosty Powiatu Mieleckiego


POBIERZ    Zgłoszenie do zawodów: II Memoriał im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie”- 2017


I Komunikat organizacyjny II Memoriału im. Ryszarda Gąbki  „Moi Uczniowie” – OPEN
27-04-2017

1. Lista uczestników turnieju piłki siatkowe MIX w ramach II Memoriału im. Ryszarda Gąbki  „Moi Uczniowie” – OPEN została zamknięta 24 kwietnia 2017 roku.

2. Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn.
      Bez nazwy 1
      Bez nazwy 2
      NO NAME
      Dobre Dziki
      Galaxia Czermin
      RYSIE
      Reprezentacja
      VolleyFriends
      EXSTREME TEAM
      ZIP TEAM

3. Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:
 I grupa – rozegra fazę eliminacyjną  na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej,
 II grupa – rozegra fazę eliminacyjną na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w  Podleszanach,
Podział drużyn do poszczególnych grup odbędzie się w drodze losowania, przed rozpoczęciem turnieju w obecności, kierowników lub kapitanów drużyn.

4. Dwie zwycięskie drużyny z grupy I i II awansują do fazy finałowej, która zostanie rozegrana na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej
- 1 drużyna z grupy I zagra z 2 drużyna z grupy II
- 1 drużyna z grupy II zagra z 2 drużyna z grupy I
- Wygrane drużyny zagrają finał o I miejsce w turnieju,
- Przegrane drużyny zagrają o III miejsce w turnieju,

5. Nagrody dla drużyn i zawodników:
 Miejsca I – III dyplomy, puchary praz koszulki klubowo-memoriałowe,
 Miejsca  IV – XI dyplomy, symboliczna nagroda dla drużyny,
W każdym meczu najlepszy zawodnik zostanie wyróżniony symboliczną nagrodą

6. Przewidywany program minutowy II Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi uczniowie”:
  8.00 – Msza Św. w Kaplicy Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej,
  9.00 – Spotkanie kapitanów drużyn, kierowników – losowanie grup, kolejności   meczów,
  9.30 – Rozpoczęcie gier w systemie „każdy z każdym” w dwóch grupach,
  Ok. 15.30 Gry finałowe,
  Ok. 18.00 Ogłoszenie wyników Memoriału, wręczenie nagród zespołowych i indywidualnych,
  Ok. 18.30 Zakończenie I Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie”

7. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:
 Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną,
 Bardzo prosimy wszystkie drużyny o zapewnienie bezpiecznego indywidualnego sprzętu sportowego – strój sportowy,
 W trakcie turnieju zapewniamy: wodę mineralną, posiłek regeneracyjny – tradycyjnie bigos, gorące napoje – kawa, herbata.

Ze względu, że impreza odbywa się na terenie szkoły bardzo prosimy wszystkich uczestników o bezwzględne stosowanie przepisów ustawy „O wychowaniu w trzeźwości…” (zakaz spożywania napojów alkoholowych)


ZOBACZ podobne tematy:
- I Memoriał im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” kwiecień - 2016 

https://www.facebook.com/wolamielecka/