Nabożeństwo Czterdziestogodzinne Wola Mielecka 2023

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas.

Przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.Nabożeństwo Czterdziestogodzinne Wola Mielecka 19 - 21 II 2023

Niedziela 19 II 2023
do południa po każdej Mszy św.
po Mszy św. o godz. 11:00 Adoracja młodzieży
po południu od godz. 15:00 w kaplicy

Poniedziałek 20 II 2023
godz. 15:00-16:00  rejon drogi na Rzędzianowice
godz. 16:00-17:00  rejon drogi na Podleszany i Płyty
godz. 17:00-17:40  Piątkowiec
godz. 17:40          Nieszpory i Msza św.

Wtorek  21 II 2023
godz. 15:00-16:00  rejon drogi tarnowskiej od mostu do Piątkowca
godz. 16:00-17:00  rejon drogi na Trzcianę
godz. 17:00-17:40  Adoracja prywatna
godz. 17:40           Nieszpory i Msza św.

/Adoracja w poniedziałek i wtorek kaplicy/

Dawniej nabożeństwo czterdziestogodzinne najczęściej służyło jako wprowadzenie do Wielkiego Postu. W dzisiejszych czasach jednak mówi się nie tyle o czterdziestogodzinnym nabożeństwie, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania. Termin ten zachował się w praktyce duszpasterskiej i zwłaszcza w Polsce określa się nim trzydniową adorację, odbywającą się albo w trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem, albo przez kolejne trzy dni do Środy Popielcowej. Zachęca się również, by urządzać je w Adwencie czy też przed ważnymi momentami dla danego Kościoła lokalnego.

Dawniej w niektórych diecezjach było sprawowane bez ustanku w kolejnych parafiach: gdy tylko kończyło się w jednym miejscu, rozpoczynane było w następnym. Taka też tradycja obowiązywała w diecezji siedleckiej. W ten sposób w diecezji nieustannie, przez okrągły rok, trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Celem tej adoracji jest pogłębienie zjednoczenia z Chrystusem całej wspólnoty wierzących, która gromadzi się w kościele, gdzie sprawuje się i przechowuje Najświętszy Sakrament. Wywodzi się ze Mszy św. i ma prowadzić do pełniejszego w niej uczestnictwa. Dlatego głównym akcentem wystawienia Najświętszego Sakramentu powinna być uroczysta Msza św. na rozpoczęcie i zakończenie adoracji.