Znak i lira

Do Kapituły Kolegiackiej św. Mateusza w Mielcu zostali wprowadzeni nowi kanonicy. Uroczystość odbyła się 13 lutego 2023 rpku w Bazylice św. Mateusza w Mielcu, Mszy św. przewodniczył bp Artur Ważny. Nowi kanonicy wprowadzeni do tamtejszej kapituły to: ks. Wojciech Werner - kanonik gremialny kapituły kolegiackiej w Mielcu oraz kanonicy honorowi: ks. Janusz Adamczyk, ks. Józef Kuchta, ks. Kazimierz Skrzypek i ks. Zbigniew Smołkowicz z Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej.

Prepozyt kapituły ks. prał. Janusz Kłęczek przywitał ich serdecznie w rodzinie kolegiackiej, życząc im zadowolenia z pełnionej kapłańskiej posługi i w dziełach charytatywnych. Mielecka kapituła ma bowiem wyraźny rys charytatywny, przez co nawiązuje do tradycji mansjonariuszy, którzy w tej parafii przed laty obejmowali opieką chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy.

Obecnie kanonicy tejże kapituły wspierają działalność Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także fundują turnusy rehabilitacyjne dla osób chorych z okolic Mielca.

Biskup Artur Ważny mówił w kazaniu, że kapituła jest znakiem, który wskazuje na Boga, oraz lirą, która swoim brzmieniem pozwala chwalić Pana. Motyw znaku i liry pojawiał się wielokrotnie podczas uroczystości.

Ks. Wojciech Werner w słowie podziękowania wyrażonym w imieniu wszystkich nowych kanoników zachęcał do budowania wspólnoty Kościoła w oparciu o miłość. Wspominał też lata dziecięce, kiedy jako ministrant służył w tej świątyni. Nigdy nawet nie przypuszczał, że będzie zajmował tak zaszczytne miejsce w kolegiacie.

Biskup Artur, który w kapitule pełnił urząd kustosza, życzył, by błogosławieństwo wypływające z Eucharystii umacniało wszystkich na drogach powołania.

żródło: https://tarnow.gosc.pl/