Konkurs ofert na wykonanie bramy garażowej OSP

Gmina Mielec ogłasza KONKURS OFERT na wykonanie wymiany drzwi i bramy garażowej w budynku komunalnym OSP w Woli Mieleckiej. Oferta obejmuje demontaż starych i pozostawienie ich na terenie OSP w Woli Mieleckiej oraz montaż nowych.1.Brama garażowa segmentowa koloru brązowego z napędem ręcznym, przekładnią łańcuchową, zamkiem zewnętrzny oraz drzwiami serwisowymi wraz z węgarkiem niezbędnym do wykonania montażu

2. Drzwi zewnętrzne garażowe aluminowe koloru brązowego z przetłoczeniami bocznymi, zamkiem oraz nadprożem niezbędnym do wykonania montażu.

Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem;, Montaż drzwi budynek komunalny OSP Wola Mielecka" należy złożyć w Urzędzie Gminy Mielec ul. Jadernych 7,

39-300 Mielec do dnia 19 października 2012 roku.

Osoba do kontaktu : A. Bieniek tel 17 774 56 46

źródło: www.gmina.mielec.pl