Będzie piąty wariant - wszystkie koncepcje mostu na Wisłoce oprotestowane

Powstanie kolejny, piąty już wariant przeprowadzenia drogi do nowej przeprawy na Wisłoce. To efekt licznych protestów, które wynikły w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Biuro Projektowe Klotoida w imieniu Starostwa. Żaden z dotychczas znanych wariantów nie zyskał pełnej przychylności mieszkańców.


ZOBACZ MAPY PRZEBIEGU POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW

- Doszliśmy do wniosku, że konieczne będzie przygotowanie kolejnego, alternatywnego wariantu poprowadzenia drogi do mostu na Wisłoce przez miejscowość Trzciana. Byłby to wariant uwzględniający zgłaszane dzisiaj sugestie mieszkańców – mówi Andrzej Chrabąszcz, starosta powiatu mieleckiego.

Dodatkowa koncepcja budowy mostu na rzece Wisłoce została na razie zarysowana wstępnie. Ma to być kolejny materiał do dyskusji z władzami samorządowymi gminy Czermin i mieszkańcami. - Chcieliśmy przedstawić coś, co byłoby przedmiotem analizy i podpowiedzi mieszkańców. Niestety to nie jest tak, że coś się zaprojektuje, pokaże i wszyscy są z tego zadowoleni – tłumaczy starosta.

Dotychczas wszystkie koncepcje poprowadzenia drogi wraz z budową mostu zostały oprotestowane przez mieszkańców. Jakie są tego bezpośrednie powody? – Są tutaj przykłady mocnych obaw ludzi, którzy boją się wywłaszczenia. Osobiście znam przykłady takich rodzin z Woli Mieleckiej. Jest tam kilka stosunkowo nowych budynków mieszkalnych, które należałoby wyburzyć. Dzisiejsze prawo nie do końca daje z kolei pewność otrzymania równowartości rynkowej. Są zatem problemy z którymi musimy się mierzyć – mówi starosta wskazując jednocześnie, że główną przyczyną protestów mieszkańców jest właśnie lęk przed utratą mienia.

Oprotestowanie wszystkich wariantów wydaje się dzisiaj poważnym problemem. Negowanie każdej kolejnej koncepcji prowadzi bowiem do wstrzymania procesu projektowania drogi. To z kolei nie prowadziłoby do niczego nowego. - Wręcz przeciwnie. Kolejne lata owocowały będą kolejnymi zabudowaniami i budowa trasy wraz z drugim mostem na Wisłoce może być coraz trudniejsza do realizacji – sygnalizuje gospodarz powiatu.

Starostwo ma dzisiaj wstępny zarys nowej koncepcji. Teraz odbywać mają się rozmowy z władzami Czermina. - Zamiarem ma być szeroka dyskusja na temat różnych wariantów, ale też konieczność docierania do mieszkańców z przekazem, że budowa takiej drogi jest potrzebna, a może też okazać się pewnego rodzaju motorem inwestycyjnym – dodaje Chrabąszcz. Dopiero po takich rozmowach ma zapaść decyzja o zleceniu realizacji tzw. „trzciańskiego wariantu”.

Przypomnijmy, że w lutym tego roku oficjalnie zaprezentowane zostały cztery koncepcje lokalizacji nowego mostu na rzece Wisłoce w okolicy Mielca i budowy dróg dojazdowych. Warianty przygotowało krakowskie Biuro Projektowe Klotoida na zlecenie Starostwa Powiatowego. Trzy warianty zakładają most na północ od granic miasta, czwarte wariant przewiduje most pomiędzy Osiedlem Wojsław i Książnicami.

Koncepcje te to odpowiedź na już kilkuletnią dyskusję o potrzebie budowy mostu na Wisłoce w Mielcu lub najbliższej okolicy miasta, który pozwoli odciążyć przeładowaną przeprawę w Woli Mieleckiej. Zadania zdobycia koncepcji, które mają rozpocząć dyskusję o kształcie i lokalizacji mostu wraz z dojazdami podjęło się starostwo powiatowe, które wiosną ubiegłego roku prace te zleciło firmie Klotoida za 270 tysięcy złotych. Dzisiaj wiadomo już, że konieczne będą kolejne środki na opracowanie nowej, alternatywnej koncepcji.

źródło: Hej Mielec