Budimex wykonawcą nowego mostu na Wisłoce za 38210939 PLN

Wszystko wskazuje na to, że firma Budimex będzie wykonawcą nowego mostu na Wisłoce wraz z drogami dojazdowymi od Rzędzianowic do ul. Sienkiewicza w Mielcu.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich otworzył 24 lutego 2017 roku oferty złożone w przetargu na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka. W sumie wpłynęło 9 ofert z czego najtańsza wynosi 38 milionów  210 tys. zł, a najdroższa 54 mln 981 tys. zł.

Najkorzystniejszą ofertę na ponad 38 mln zł złożyła firma Budimex  S.A., dlatego podpisanie umowy z tą właśnie firmą należy spodziewać się w najbliższym czasie. Warto zaznaczyć, że samorząd województwa podkarpackiego na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem zabezpieczył na przeprowadzenie tej inwestycji kwotę 67 milionów 484 tys. zł. Oznacza to oszczędności na poziomie 29 mln zł.

Wszystkie firmy składające ofertę w przetargu zobligowały się do zakończenia robót do dnia 30 maja 2019 roku oraz do udzielenia 7-letniej gwarancji na wykonane roboty. PZDW postępowanie przygotował w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Budimex  S.A. ul. Stawki 40, 01 – 040 Warszawa
Cena oferty (brutto)
38 210 939,06 PLN (z VAT 23%) w tym:

a) cena za fazę projektowania1 416 582,72 PLN (z VAT 23%)
b) cena za fazę robót  budowlanych 36 794 356,34 PLN (z VAT 23%)Rzeszów, dnia 24.02.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”

Numer nadany przez Zamawiającego: PZDW/WZP/3052/243/WFU/16/2016
Numer BZP /DUUE: Nr 2016/S 222- 404985

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 67 484 779,50 PLN

wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wisłoka”

Planowane jest współfinansowane projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 15.11.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.11.2016r.

źródło: www.pzdw.pl/index.php?content=wynikiid_3851

https://www.facebook.com/wolamielecka/