Podsumowanie półmetka kadencji Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby

Bardzo bogate mimo młodego wieku doświadczenie w pracy samorządowej i w polskich oraz zagranicznych instytucjach sprawiły, że Daniel Kozdęba był pod względem merytorycznym bardzo dobrze przygotowanym kandydatem do sprawowania obowiązków prezydenta miasta Mielca.  
Dostrzegli i docenili to mieleccy wyborcy oddając na niego swoje głos w ostatnich wyborach samorządowych.


Dwa lata pracy
Pod koniec bieżącego roku mija półmetek czteroletniej kadencji Daniela Kozdęby w charakterze prezydenta  Mielca. Były to dwa lata wytężonej pracy czego efektem są m.in. 102 zadania inwestycyjne w roku 2016, niemal 40 ha terenu poddanych odkomarzaniu, 27 konsultacji społecznych, 24 nowe mieszkania socjalne, 17 milionów złotych pozyskanych dofinansowań, 12-osobowa Rada Seniorów, porozumienie podpisane z firmą Kronospan, prowadzące do 8-krotnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, niemal 7 tys. abonentów SMS-owych powiadomień, 5 siłowni zewnętrznych, 4 stacje obsługi rowerów, 2,8 mln rocznie na sport, 2,7 zł za bilet miesięczny MKS dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej, 2,5 km świetlnego systemu drogi startowej lotniska, pierwszy w historii miasta budżet obywatelski i wiele nowych inicjatyw społecznych na czele z organizacją imprez sylwestrowych i wigilii dla samotnych.      
Sprawowanie funkcji prezydent zaczął m.in. od spotkań z mieszkańcami poszczególnych osiedli, na które przyszły tłumy. Myślą przewodnią prowadzonych działań jest włączenie mielczan w proces współdecydowania o tym, co się w Mielcu dzieje. Mieszkańcy po raz pierwszy na tak wielką skalę mieli okazję przedstawić władzom miasta swoje postulaty i sprawy do załatwienia w bliższej i dalszej perspektywie. Propozycji było ponad 200, a ich realizacja stała się częścią programu działania na kolejne miesiące pracy  mieleckiego magistratu.

Podwojenie zadań inwestycyjnych
Zgodnie z budżetem dla miasta Mielca zaplanowanym na rok 2015 jeszcze przez poprzedniego prezydenta, na liście inwestycji znalazły się 53 przedsięwzięcia. Na rok 2016 ta liczba została niemal podwojona – do liczby 102 zadań inwestycyjnych. Również skala tych inwestycji jest znacznie większa (szczegółową mapę mieleckich inwestycji można znaleźć na stronie internetowej miasta).
Bardzo szeroki zakres uzyskały inwestycje drogowe na czele z przebudową i budową nowego odcinka o długości niemal 2,5 km ulicy COP-u, gruntowną przebudową ulicy Wiesiołowskiego, ulic Jagiellończyka i Padykuły, Chałubińskiego i Botanicznej.  Zrealizowano także remonty kolejnych ulic (m.in. Sabbata, Żurawskiego, Brekieszów, Popiela).
Dzięki coraz większej liczbie ścieżek rowerowych, wdrażanej polityce rowerowej, poprawie spójności infrastruktury rowerowej, rozbudowie sieci parkingów rowerowych, miasto staje się coraz bardziej przyjazne rowerzystom. Długość ścieżek rowerowych przekracza już 40 kilometrów, co pod tym względem stawia nasze miasto w krajowej czołówce. Mielec jest jedynym podkarpackim miastem, które ma oficera rowerowego czyli urzędnika dbającego o interesy cyklistów i zajmującego się miejską infrastrukturą rowerową.  
Na terenie Mielca powstały kolejne place zabaw dla dzieci, a także aż pięć siłowni zewnętrznych cieszących się ogromnym zainteresowaniem zarówno starszych jak i młodszych mieszkańców miasta.
Kolejnym krokiem dla rozwoju mieleckiego lotniska było wykonanie oświetlenia nawigacyjnego dla pasa startowego.
Bez polityki „otwartych drzwi” i wsparcia władz miasta dla zewnętrznych inwestorów nie byłoby wreszcie możliwe otwarcie pierwszej w Mielcu galerii handlowo-rozrywkowej – Navigator. To inwestycja o dużym znaczeniu dla miasta z powodu nowych miejsc pracy i dodatkowych dochodów podatkowych. Magistrat wspierał zarówno poprzedniego inwestora, którym była spółka Rank Progress jak również uczestniczył w negocjacjach dotyczących przejęcia galerii przez  spółkę E. Leclerc, która w listopadzie ten tak oczekiwany od wielu lat przez mieszkańców obiekt oddała do użytku.

Urząd Miejski uruchomił w Galerii Navigator swój Punkt Obsługi Mieszkańca, gdzie przy okazji zakupów można załatwić  wiele spraw urzędowych. To duże ułatwienie dla mielczan.
 
17 milionów dofinansowań
Przygotowanie planów i projektów kolejnych inwestycji, na które w najbliższych latach będzie można uzyskać unijne dofinansowania stało się dla prezydenta priorytetem. Zaowocowało to złożeniem 20 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość złożonych wniosków opiewa na kwotę ponad 110 mln zł. Na ten moment umowy o dofinansowanie podpisano dla  12 projektów na łączna kwotę dofinansowania prawie 17 milionów złotych. Blisko 3 mln Mielec dostał na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenach MOSiR-u, gdzie powstaną m.in. nowe boiska piłkarskie, skate park, parkour, rekreacyjna trasa biegowa, plac zabaw i siłownia zewnętrzna.
Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 pozyskano 1,2 mln zł, na remont budynku przy ulicy Mickiewicza 13 – blisko 1 mln zł, na projekt cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej – ponad 5 mln zł, na głęboką modernizację energetyczną Szkoły Podstawowej nr 2 – 1,6 mln zł, a na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domu Dziennego Pobytu na ul. Sitki – ponad 3 mln zł.
7 kolejnych wniosków na kwotę prawie 79 mln zł jest obecnie poddawanych ocenie. Gdyby udało się pozyskać dofinansowanie do miasta wpłynie ponad 41 mln zł dotacji. Jednym
z nich jest wniosek na rozbudowę i przebudowę „żółtej” biblioteki, która jest
niezwykle ważną dla Mielca inwestycją. W roku 2015 rozstrzygnięto konkurs na koncepcję projektową i władze miasta są gotowe do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji w nadchodzącym roku.  

Będzie nowa hala
W grudniu 2015 roku zapadła decyzja o budowie w Mielcu nowej hali sportowo-widowiskowej, która powstanie w miejscu starej, obok stadionu miejskiego przy ulicy Solskiego.
 
Udało się już rozstrzygnąć konkurs na opracowanie koncepcji projektowej tego nowoczesnego obiektu. Ogłoszenie konkursu poprzedziły żmudne prace polegające na opracowaniu koncepcji funkcjonalno-użytkowej, w ramach których przeprowadzono szerokie konsultacje ze środowiskiem sportowym  i innymi potencjalnymi użytkownikami. Wybrano projekt, który powinien najlepiej spełniać potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Obecnie trwają prace zmierzające do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz do uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu.        

Walka o czyste powietrze
Najważniejszym problemem, który od dawna spędza sen z powiek zarówno mieszkańcom jak i prezydentowi jest stan powietrza nad naszym miastem. Jeszcze nigdy w historii funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec miejski samorząd z taką konsekwencją i zaangażowaniem nie włączył się w walkę o czyste powietrze dla mielczan. Wielokierunkowe działania Daniela Kozdęby w tej niezwykle drażliwej społecznie kwestii są działaniami znacznie wychodzącymi poza kompetencje prezydenta miasta. Prezydent podejmuje szereg inicjatyw będących odpowiedzią na apele mieszkańców, którzy na co dzień zmagają się z zanieczyszczoną atmosferą nad miastem.
Wiele tygodni trwało negocjowanie porozumienia prezydenta z firmą Kronospan, w którym zakład uważany przez mieszkańców za najbardziej szkodliwy dla stanu powietrza, zobowiązał się do ośmiokrotnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i do poddania się niezapowiedzianym kontrolom. Choć wycofała się pierwsza firma wyłoniona w przetargu na wykonywanie niezapowiedzianych kontroli Kronospanu, w kolejnym wyłoniono inną, która takie kontrole skutecznie realizuje.
W porozumieniu znalazły się też inne istotne postanowienia, które nie zostały zawarte w pozwoleniu zintegrowanym wydanym firmie przez marszałka województwa podkarpackiego. Porozumienie określiło m.in. terminy instalacji dwóch elektrofiltrów na głównych emitorach Kronospanu i wskazywało czerwiec 2017 roku jako termin uruchomienia systemu ciągłego pomiaru zanieczyszczeń emitowanych przez zakład. Wobec obietnic poprawy sytuacji deklarowanych przez Kronospan, ma to kluczowe znaczenie w egzekwowaniu tych deklaracji.

Bez taryfy ulgowej
Równolegle magistrat realizował postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji Kronospanu, jaką jest modernizacja instalacji produkcji płyt wiórowych. Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie firma została zobowiązana do sporządzenia opracowania na temat oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Dopiero pozytywna opinia dla tego raportu może zapalić dla tej inwestycji zielone światło.
Mieszkańcy Mielca wyraz swojej troski o stan naszego środowiska dali także w propozycji budowy stacji monitoringu powietrza w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.  Aby zwiększyć efektywność jej działania w magistracie zdecydowano, że nie będzie to jak pierwotnie proponowano stacja stacjonarna, tylko stacja mobilna badająca stan powietrza w różnych częściach miasta.  
Prezydent upoważnił Straż Miejską do kontroli kotłowni i stosowanych w kotłach paliw na prywatnych posesjach. Zostało przeprowadzonych już pod tym kątem niemal 700 kontroli. Mieszkańcy mogą zadzwonić do Straży Miejskiej i zgłosić zauważone nieprawidłowości dotyczące spalania zabronionych odpadów komunalnych

Mielec stawia na sport
Daniel Kozdęba konsekwentnie realizuje swoje deklaracje wsparcia dla mieleckich sportowców. Najpopularniejsze i najprężniej działające kluby  uzyskały dodatkowe dotacje, a także znacznie rozszerzono i zwiększono (niemal dwukrotnie) system stypendialny obejmując nim zarówno najbardziej utalentowaną młodzież jak i sportowców wyczynowych. Finansowanie stowarzyszeń kultury fizycznej wzrosło z 1,7 mln w roku 2014 do 2,8 mln
w roku 2016. W sumie na sport dzieci i młodzieży oraz sport wyczynowy miasto przekazało w roku 2016 ponad 5 milionów złotych. Przyniosło to znakomite efekty w postaci m.in. awansu po 19 latach drużyny piłki nożnej Stali Mielec do I ligi.
Dzięki życzliwości prezydenta i wypożyczeniu stadionu miejskiego przez klub z Niecieczy do naszego miasta na kilka miesięcy wróciła ekstraklasa. Determinacji prezydenta i jego współpracowników ocalenie zawdzięcza klub piłki ręcznej, który dzięki pomocy władz miasta wydobył się z finansowej zapaści i w dalszym ciągu gra w zawodowej Superlidze. Sport znowu stał się wizytówką Mielca i znakomitym narzędziem promocji miasta.

Dla rodzin, dla zdrowia, dla mieszkańców
Od lat sporym problemem jest brak mieszkań socjalnych. Tą trudną sytuację częściowo poprawiło oddanie do użytku kolejnych 24 mieszkań w budynku wielorodzinnym jaki wybudowano przy ulicy Inwestorów. Ponad  600 tysięcy złotych  magistrat przeznaczył w roku 2016 na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Mielcu. Były to m.in. kolonoskop i gastroskop z kolumną HD, aparat RTG oraz ultradźwiękowy aspirator tkanek – przyrząd do usuwania zmian patologicznych bez uszkadzania tkanek zdrowych. Wykorzystanie sprzętu rozpoczęło się tuż po jego przekazaniu.  
Z inicjatywy prezydenta zakupiono i zainstalowano w wybranych sześciu publicznych punktach miasta defibrylatory – urządzenia medyczne przywracające prawidłową pracę serca osobom, u których doszło do zatrzymania krążenia lub które uległy wypadkowi.   
Ważnym wydarzeniem było wybudowanie Inkubatora Przedsiębiorczości dla małych firm i powołanie Rady Inkubatora, która dba, aby jego powierzchnia została wynajęta podmiotom najbardziej innowacyjnym. Kolejnymi innowacyjnymi przedsięwzięciami, jakie udało się zrealizować było wprowadzenie usługi MielecSMSinfo – czyli systemu SMS-owego powiadamiania mieszkańców. System służy do informowania za pomocą wiadomości SMS o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, prowadzonych konsultacjach społecznych, utrudnieniach w ruchu, cenach paliw czy ostrzeżeniach meteorologicznych i innych ważnych sprawach dla społeczności lokalnej.

W Urzędzie Miejskim uruchomiono również dwa stanowiska do potwierdzania profilu zaufanego w systemach e-administracji. Dzięki temu wiele spraw urzędowych w tym np. wysłanie deklaracji PIT lub złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego można załatwić nie wychodząc z domu. Magistrat ma też nową stronę internetową tłumaczoną na kilka języków i swoje własne wydawnictwo „Mielec – Magazyn Miejski”.  
Włączeniu społeczeństwa w proces współdecydowania służyły konsultacje społeczne, których w ostatnich dwóch latach było 27. Prezydent dużą wagę przywiązuje do realizacji jak najszerszego zakresu polityki prospołecznej. Powołana do życia została Młodzieżowa Rada Miejska i Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Powołanie Rady Seniorów i dobra współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku zaowocowało zorganizowaniem pierwszych
w Mielcu, a zarazem w Polsce Dni Seniora.

Strategie i reformy
Oprócz funkcjonującej już od trzech lat Mieleckiej Karty Rodziny 3+ wprowadzona została Mielecka Karta Seniora 60+. Od niedawna dzieci i młodzież z terenu miasta mogą korzystać z biletów miesięcznych MKS-u na wszystkie linie w granicach miasta za symboliczną opłatę 2,70 zł. na miesiąc. Wykonanie analizy funkcjonowania mieleckiej komunikacji miejskiej wykazało potrzebę wprowadzenia zasadniczych zmian w liniach autobusowych. Przygotowywana reforma opierać się ma na przygotowanej przez specjalistów na podstawie badań marketingowych, optymalizacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej.     
Niezwykle ważnym dokumentem jest opracowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 wraz z dokumentami pochodnymi. W celu zapewnienia długofalowego wzrostu jakości życia mieszkańców Mielca Urząd Miejski przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Mielca na lata 2016-2023. Rozpoczął się już proces konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących potrzeb
i przyszłych programów rewitalizacyjnych, jakie powinny być realizowane.

Zawsze blisko ludzi
Długa jest lista różnych imprez kulturalnych i sportowych których organizatorem bądź współorganizatorem był Urząd Miejski w Mielcu. Były to m.in. Mieleckie Forum Biznesu, Spotkanie Młodzieży Synaj – 2016, Światowe Dni Młodzieży oraz Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków czy Pokazy Lotnicze.
Już dwukrotnie tysiące mielczan mogło się bawić podczas plenerowego Sylwestra na placu AK połączonego z tradycyjnym pokazem fajerwerków. O taki sposób witania Nowego Roku mielczanie dopominali się od wielu lat. Po raz pierwszy w historii miasta w grudniu 2015 roku zorganizowano Wigilię dla samotnych i ubogich, podczas której wspólny posiłek
z prezydentem spożyło ponad 100 osób. Kolejną nowością było Walentynkowe Grillowanie na placu AK. Te imprezy to kolejne przykłady na to, że główną dewizą prezydenta Daniela Kozdęby – laureata wyróżnień „Mielczanin Roku” i „Pozytywny Mielczanin”  jest bycie zawsze blisko mieszkańców i działania na rzecz rozwoju naszego miasta.

***

Anna Karwacka
Kierownik Biura Promocji i Informacji