Tablice do wyłącznego naklejania nekrologów

Na terenie miasta stanęły tablice do wyłącznego naklejania nekrologów.
Urząd Miejski w Mielcu informuje, że na terenie miasta ustawiono 10 tablic do wyłącznego naklejania nekrologów.



Tablice do naklejania nekrologów pojawiły się w dziesięciu miejscach:
- ul. Jagiełły,
- ul. Kusocińskiego,
- ul. Tańskiego,
- Rynek,
- ul. M.C. Skłodowskiej,
- ul. Chopina,
- ul. Wolności,
- ul. Wyszyńskiego,
- ul. Królowej Jadwigi (dwie tablice)

Jednocześnie Samorządowe Centrum Kultury przypomina, że naklejanie nekrologów na słupach ogłoszeniowych stanowiących własność SCK jest zabronione.