Obwodnica Mielca oficjalnie otwarta

Na węźle w Tuszowie Narodowym, 13 sierpnia 2015 roku odbyła się historyczna uroczystość otwarcia obwodnicy Mielca. 17 kilometrów i ponad 152 mln złotych – tak w skrócie można opisać inwestycję, która rozwinęła infrastrukturę drogową na Podkarpaciu. Nowa droga będzie  znacznym udogodnieniem dla wszystkich podróżujących w tej części Polski.. Trasa zaczyna się w Osiedlu Rzochów, przecina drogę Mielec - Kolbuszowa i w Tuszowie Narodowym łączy z drogą do Połańca i dalej Kielc. Będzie służyć mieszkańcom i przedsiębiorcom ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Obwodnica otwiera także miasto na nowe inwestycje, bo zwiększa dostępność komunikacyjną obszarów, które dotychczas były zamknięte dla inwestorów.
- Myślę, że jest duży powód do satysfakcji dla wielu osób i instytucji. Pamiętajmy o tym, że wszyscy musieli w jakiejś części - mniejszej, lub większej - dołożyć się do tej inwestycji, a jest ona naprawdę na wysokim poziomie technicznym. Obwodnica łączy się z Połańcem, z Kolbuszową, omija Mielec, wyznacza nowe przebiegi dróg wojewódzkich. Od dzisiaj w Mielcu będzie po prostu ciszej i bezpieczniej jeżeli chodzi o przejazd ciężkiego transportu przez centrum miasta – mówił podczas otwarcia obwodnicy marszałek Władysław Ortyl.

W uroczystym otwarciu udział wzięła między innymi Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Obwodnica powstała dzięki wsparciu z programu Rozwój Polski Wschodniej.

Mielecka obwodnica powstała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica. Na północy łączy się z mostem na Wiśle w Połańcu, który został oddany w ubiegłym roku do użytku, jako wspólna inwestycja samorządów województw - podkarpackiego i świętokrzyskiego. Skraca tym samym komunikację między stolicami obu województw i jest szansą na ożywienie gospodarcze tych terenów.

Wsparcie unijne dla tej inwestycji to niebagatelna kwota - bo aż ponad 124 mln zł. Budowa obwodnicy rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku, dziś liczy ona aż 2 wiadukty, 12 skrzyżowań, 2 zatoki autobusowe i 9 przejść dla zwierząt. Zbudowana jest z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,5 m i utwardzonego pobocza.

 
Nazwa projektu:
Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Zarządca drogi: Zarząd Województwa Podkarpackiego
Inwestor:Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Długość obwodnicy:17,1 km
Okres realizacji: 2012 – 2015
Wartość całkowita projektu: 152 718 649,89 zł *
Wartość dofinansowania z EFRR: 124 447 073,00 zł *
Wkład własny Województwa Podkarpackiego: 28 271 576,89 zł * /*dane finansowe wg Decyzji o dofinansowaniu Projektu

Wykonawcy:
Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
Aglomancha Empresa Constructora S.A.
Skanska S.A.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
REMOST Józef Siry i wspólnicy sp. j.

Cele projektu:
- poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podkarpackiego
- stworzenie spójnego ciągu  komunikacyjnego łączącego stolicę Podkarpacia z Kielcami poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do przeprawy na Wiśle w rejonie Połańca
- zapewnienie dojazdu do SSE EURO-PARK MIELEC
- poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego

Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna: GP (Etap I i II); G (Etap III)
- nośność nawierzchni: 100 kN/oś (Etap I i II); 115kN/oś (Etap III)
- kategoria ruchu: KR 4
- jezdnia: 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m)
- pobocza - utwardzone: 2 x 2 m (Etap I i II); 2 x 1,5m ( w tym 2 x 0,5 m pobocze o konstrukcji nawierzchni – Etap III)
ziemne: 1 x 0,75 m;1 x 1,25 m (Etap I i II)
Infrastruktura drogowa należy do najważniejszych elementów w odniesieniu do definiowania poziomu rozwoju danego obszaru geograficznego. Odpowiednio ukierunkowana drogowa sieć transportowa w połączeniu z pokrewnymi gałęziami, jak np. sieć kolejowa, dostęp do lotnisk i portów morskich, tworzy intermodalną siatkę połączeń ułatwiających dostęp do danych obszarów, determinując ich potencjał w zakresie inwestycyjnym, biznesowym, edukacyjnym. Znaczenie tej dziedziny trudno jest przecenić.

Budowa podzielona została na 3 etapy. Do końca ubiegłego roku zakończono budowę dwóch, natomiast w bieżącym roku zakończyła się budowa ostatniego odcinka.

Etap I (długość odcinka: 4,54 km)
– od drogi powiatowej nr 1 141R Mielec – Szydłowiec (ul. Wojska Polskiego) do ul. Wolności (droga wojewódzka nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk)
- 3 skrzyżowania (w tym jedno rondo – ul. Wolności)
- 2 przejścia dla zwierząt
- 3,89 km ekranów akustycznych
- 2,82 km ogrodzeń z siatki
Wykonawca: Budimex Budownictwo Sp. z o. o.
Okres realizacji: kwiecień 2012 – wrzesień 2014

Etap II (długość odcinka: 3,40 km)
– od ul. Wolności (droga wojewódzka nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk) do ul. Dębickiej (droga wojewódzka nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica)
- 1 wiadukt (nad linią kolejową)
- 3 skrzyżowania (w tym jedno rondo – ul. Dębicka)
- 1 przejście dla zwierząt
- 2,21 km ekranów akustycznych
- 2,21 km ogrodzeń z siatki
Wykonawcy: Aglomancha Empresa Constructora S.A. , Skanska S.A.
Okres realizacji: maj 2013 – listopad 2014

Etap III (długość odcinka: 9,16 km)
– od Tuszowa Narodowego (droga wojewódzka nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica) do drogi powiatowej Mielec – Szydłowiec
- 6 skrzyżowań (w tym jedno dwupoziomowe z linią kolejową nr 025 relacji Łódź Kaliska – Dębica oraz drogą wojewódzką nr 985)
- 1 most na rzece Rów Potok
- 6 przejść dla zwierząt
- 14,32 km dróg zbiorczych
- 0,71 km łącznic
- 2 zatoki autobusowe (zlokalizowane przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1142 R Chrząstów – Chorzelów – Trześń)
- chodniki: obustronne o szerokości 2 m (zlokalizowane przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1142 R Chrząstów – Chorzelów – Trześń)
Wykonawca (konsorcjum):
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
REMOST Józef Siry i wspólnicy sp. j.

Okres realizacji: styczeń 2013 – czerwiec 2015

https://www.facebook.com/wolamielecka/