Jednak dwa źródła finansowania drugiego mostu?

Trwa medialna wymiana argumentów między mieleckim starostwem a marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem w sprawie możliwości pozyskania środków na budowę drugiego mostu na Wisłoce wraz z drogami dojazdowymi i budową obwodnicy Radomyśla Wielkiego. Samorządowcy z powiatu wspólnie z posłanką Krystyną Skowrońską zaprosili na konferencję prasową lokalne media. Kilka godzin później swoje - kolejne już - oświadczenie przesłał marszałek.
 

- Dwukrotnie byliśmy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i potwierdza się to, o czym mówiliśmy wcześniej, że istnieje formalna możliwość złożenia takiego projektu jak ten „mielecki” – powiedział Andrzej Chrabąszcz, starosta powiatu mieleckiego na poniedziałkowej konferencji zwołanej wspólnie z posłanką Krystyną Skowrońską, radnym wojewódzkim Janem Tarapatą oraz przewodniczącym Rady Powiatu Henrykiem Niedbałą. Starosta mówił o inwestycji budowy drugiego mostu na Wisłoce wraz z drogami dojazdowymi, modernizacji drogi 984 (ok. 29 km) włącznie z budową obwodnicy Radomyśla Wielkiego.
 

Wydatek 250 mln trzeba podzielić…

- Oczywiście jest to formalna możliwość, jaką daje Program Infrastruktura i Środowisko – mówił starosta. Jak stwierdził, dwukrotna wizyta w MRR utwierdziła go w tym przekonaniu. Efekt jest taki, że starostwo złożyło już korektę do wniosku do marszałka z listą przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego. Projekt zmienił nazwę, zostały w nim też doprecyzowane liczne zapisy. – Wpisaliśmy go w wymogi i założenia Programu Infrastruktura i Środowisko – dodaje.
 

Samorządowcy podczas konferencji prasowej zwracali uwagę, że minister Elżbieta Bieńkowska stwierdziła, iż finansowanie „mieleckiego” projektu powinno przebiegać dwuźródłowo. Pierwszym źródłem ma być program krajowy Infrastruktura i Środowisko, drugim Regionalny Program Operacyjny. – W naszej ocenie to bardzo dobry montaż finansowy, pozwalający na skorzystanie ze środków programów krajowych, a poprzez to zaoszczędzenie środków regionalnych, co pozwoliłoby województwu na realizowanie innych inwestycji – mówili.
 

Ani Polska Wschodnia, ani Infrastruktura i Środowisko. A jednak?

Wcześniej marszałek Władysław Ortyl przekonywał, że nie ma możliwości na pozyskanie środków ani z Programu Polski Wschodniej, ani z Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko. – To, co dzisiaj chcemy przekazać, jest absolutnie potwierdzone. Minister Bieńkowska powiedziała o formalnej możliwości pozyskania środków z Programu Infrastruktura i Środowisko – powiedziała Krystyna Skowrońska. Dzisiaj za wcześnie jednak, by mówić o konkretnych szansach na takie środki.
 

– Trzeba jednak zrobić wszystko, by o nie zawalczyć. Inwestycja o którą się staramy to wydatek rzędu 250 mln zł. Może się okazać, że jedno źródło finansowania nie wystarczy na realizację całości inwestycji – przekonywali samorządowcy.

 

Kilka godzin po konferencji prasowej do mediów swoje oświadczenie przesłał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. - Wielokrotnie podkreślałem, że projekt budowy mostu na Wisłoce wraz z drogami dojazdowymi, z rozbudową drogi wojewódzkiej 984 do Lisiej Góry i budową obwodnicy Radomyśla Wielkiego nie może być realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020. Dobrze, że wnioskodawcy zrozumieli tę kwestię – napisał Ortyl.
 

Ma być koniec medialnych przepychanek. Spotkanie jeszcze w listopadzie

Marszałek wyraził zdziwienie dotyczące formy współpracy wszystkich zainteresowanych walką o powstanie drugiego mostu. - Moje zdziwienie w dalszym ciągu wzbudza forma współpracy przez media. W tym trybie nie współpracowali z samorządem województwa przedstawiciele żadnego z obszarów funkcjonalnych bądź subregionalnych – napisał Ortyl.

 

Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, samorządowcy z powiatu mieleckiego chcą spotkać się z marszałkiem w drugiej połowie listopada. Spotkanie miałoby być okazją do wspólnej dyskusji nad wszelkimi możliwościami pozyskania środków, które mogłyby „przybliżyć” realizację niezwykle cennej dla powiatu mieleckiego i północnej części województwa inwestycji drogowej. – Wypracowanie wspólnego planu działania jest tutaj niezwykle ważne. Wszystkim nam zależy na tej inwestycji dlatego powinniśmy działać wspólnie – apelowali samorządowcy.

 

Podobnym akcentem woli współpracy zakończył swoje oświadczenie marszałek: - Nie trzeba być fachowcem w dziedzinie transportu i dróg, żeby stwierdzić, że budowa drugiej przeprawy jest nieodzowna. Tylko poprzez właściwą współpracę, wspólnie możemy ją zrealizować – podsumował.
 
ks    źródło: HejMielec