Doczekamy sie przebudowy drogi wojewódzkiej 984 Mielec – Lisia Góra.?

Wszystko wskazuje na to, że niebawem doczekamy się przebudowy drogi wojewódzkiej 984 Mielec – Lisia Góra. Zanim jednak dojdzie do kompleksowej przebudowy tej drogi uwzględniającej ronda w Woli Mieleckiej i obwodnicę Radomyśla jeszcze w tym roku od mostu w kierunku Piątkowca (długość odcinka będzie zależny od możliwości finansowych) zostanie położona nowa nawierzchnia.

 

Inwestycja ta nabrała szybszego tempa po zmianach jakie nastąpiły 27.05.2013 r. w Sejmiku, gdzie władzę przeją PiS. Z inicjatywy radnego Fryderyka Kapinosa, który został przewodniczącym Komisji Gospodarki i Infrastruktury odbyło się w Woli Mieleckiej robocze spotkanie wicemarszałka Bogdana Romaniuka i radnych Fryderyka Kapinosa, Jana Kołodzieja i Mariusza Kawalca, które powinno skutkować nowym chodnikiem przy drodze 983 (od ścieżek do skrzyżowania drogi 983 i 984) i wyżej wspomnianą nową nawierzchnią.

 

W maju 2013 po odwołaniu p. Karapyty z funkcji marszałka w Sejmiku Województwa Podkarpackiego nastąpiły zmiany, których efekty powinny być szybko widoczne dla naszych mieszkańców. Marszałkiem został Władysław Ortyl. Nastąpiły zmiany w zarządzie oraz wybrani zostali nowi przewodniczący komisji. Wynikiem tych zmian było przyspieszenie prac i przyjęcie 26.08.2013 r. strategii dla województwa podkarpackiego oraz nabór do strategicznych projektów kluczowych. W związku ze staraniami radnych Woli Mieleckiej, a w szczególności Fryderyka Kapinosa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgłosił projekt przebudowy drogi 984 Mielec – Lisia Góra. Zostało to ujęte w perspektywie 2014-2020.

 

Następnym etapem będzie przegłosowanie tego projektu przez Zarząd Województwa, a później przez Sejmik. Z fatalnym stanem tej drogi zapoznają się kolejne osoby od, których zależy kierunek rozwoju naszego województwa i bez względu na ugrupowanie polityczne, do którego należą zgadzają się z potrzebą przebudowy tej drogi. Rokuje to nadzieję, że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 droga ta zostanie całkowicie przebudowana. W związku z fatalnym stanem nawierzchni poprosiliśmy - podaje radny Kawalec na stronie wolamielecka.info - pana wicemarszałka Bogdana Romaniuka odpowiedzialnego za infrastrukturę drogową o doraźną poprawę stanu tej drogi. Pan Romaniuk przyjął zaproszenie i w dniu 30.08.2013 r. w Woli Mieleckiej odbyło się robocze spotkanie wicemarszałka Bogdana Romaniuka z przewodniczącym Komisji Gospodarki i Infrastruktury Fryderykiem Kapinosem oraz radnymi Janem Kołodziejem i Mariuszem Kawalcem.
Po zapoznaniu się ze stanem dróg i natężeniem ruchu wicemarszałek potwierdził zasadność wcześniejszych interpelacji Fryderyka Kapinosa w tej sprawie i zapewnił ze swojej strony poparcie i pomoc w rozwiązaniu tych problemów.

Bogdan Romaniuk zapewnił, że po rozmowach w marszałkiem Władysławem Ortylem dzięki powstałym oszczędnościom wykonana zostanie nowa nawierzchnia jeszcze w tym roku. W trakcie rozmów omawialiśmy też sytuację gminy. W związku z powodzią w 2010 r. i gradobiciem oraz podtopieniami w 2013 r. stan finansowy naszej gminy nie pozwala nam na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 983 od skrzyżowania pod stacją autogazu do ścieżek.

Wicemarszałek Romaniuk widząc duże natężenie ruchu i związane z nim niebezpieczeństwo obiecał, że, jeżeli Rada Gminy zwróci się z odpowiednim wnioskiem, to jest duża szansa na to, że chodnik powstanie finansowany w 100% przez województwo, a zadaniem gminy zostanie tylko wykonanie projektu.

Radny Fryderyk Kapinos zobowiązał się do tego, że doprowadzi do odbycia wyjazdowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Zatrudnienia, która to komisja po zapoznaniu się ze stanem dróg powinna poprzeć nasze wnioski i działania.

 

źródło: sagnet.pl


https://www.facebook.com/wolamielecka/