Otwarcie wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Wola Mielecka - Trzciana

12 grudnia 2012 roku uroczystym przecięciem wstęgi oficjalnie otworzono wyremontowaną drogę powiatową  Nr 1152 R przebiegają przez Wolę Mielecką i Trzcianę oraz przebudowany przepust na potoku Stara Wiśnia. Uroczystościom towarzyszyła wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik.

12 grudnia 2012 r. na przepuście na potoku Stara Wiśnia w miejscowości Trzciana nastąpiło uroczyste otwarcie zakończonych zadań dofinansowanych środkami dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn.:
- „Remont drogi powiatowej Nr 1 152R Borowa – Czermin - Przecław na odcinku o dług. 5,7 km, km 8+550 ÷ 14+250, w m. Trzciana i Wola Mielecka, uszkodzonej w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.”
- „Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w m. Trzciana, w ciągu drogi powiatowej Nr 1 152R Borowa – Czermin – Przecław, km 8+382.”  Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Dwa lata temu w czerwcu Wisłoka spowodowała duże straty, które bardzo doskwierały mieszkańcom. Przepust na Starej Wiśni był niebezpieczny, wąski i nie było pewnego miejsca dla pieszych. Dziś, po przecięciu wstęgi i poświęceniu dokonanego przez ks. proboszcza Andrzeja Gadzinę, miejsce to odrodziło się na nowo. Temu ważnemu wydarzeniu towarzyszyła wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik, przedstawiciele Powiatu Mieleckiego ze Starostą Andrzejem Chrabąszczem na czele, wójt Leon Getinger, wójt Kazimierz Gacek oraz przedstawiciele jednostek samorządowych. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 2 mln 100 tys. zł.

Posłowie Ruchu Pałikota skutecznie zatrzymali w Warszawie Stanisława Rakoczego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który miał oficjalnie oddać do użytku wyremontowaną niedawno drogę powiatową biegnąca przez Trzcianę i Wolę Mielecką.

6 tysięcy poprawek do budżetu zgłoszonych przez partię Palikota spowodowało stan podwyższonej gotowości w rządowych ławach. Toteż w ostatniej chwili wicemister Rakoczy odwołał swój przyjazd, gdzie 12 grudnia miał przeciąć wstęgę na zmodernizowanym moście na Starej Wiśni i wyremontowanej drodze powiatowej Borowa - Czermin - Przecław. Skąd ten punkt w jego kalendarzu? - To dzięki przychylności i zrozumieniu naszych problemów przez Stanisława Rakoczego otrzymaliśmy 1,5 min zł na remont tej drogi, uszkodzonej podczas powodzi w 2010 r. - mówił starosta Andrzej Chrabąszcz, który zaprosił ministra. Dodajmy, że to nie jedyna dotacja z funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Powiat otrzymał też pieniądze na przebudowę mostu na potoku Stara Wiśnia w Trzcianie w ciągu wyremontowanej właśnie drogi. Dzięki temu powstał poszerzony most z chodnikiem. Koszt tych  robót wyniósł 436 tys. zł.

- To symboliczna chwila, bo na tym  moście  spotykają się przedstawiciele samorządów gmin Czermin i Mielec, powiatu, a także województwa - mówił tuż przed oficjalnym oddaniem do użytku mostu i drogi od ronda w Trzcianie do skrzyżowania w Woli Mieleckiej z drogą wojewódzką z Mielca do Tarnowa. W sumie nowy dywanik asfaltowy pojawił się na prawie 5,7-kil metrowym odcinku jezdni. Ro¬boty kosztowały w sumie 1,63 min zł. Wiceministra w oficjalnym oddaniu do użytku drogi i mostu zastąpiła wicewojewoda Alicja Wosik, a oprócz starosty dołączy¬li do niej wójtowie gmin Czermin i Mielec.

Uroczystość i konferencja prasowa odbyła się w filii SOKiS w Woli Mieleckiej

O godzinie 12:00 w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej odbyła się konferencja prasowa, po której na ręce pani Alicji Wosik przekazano podziękowania za wieloletnią, niezwykle owocną współpracę z samorządowymi władzami Powiatu Mieleckiego, zwłaszcza na rzecz modernizacji infrastruktury służącej poprawie stanu bezpieczeństwa Powiatu Mieleckiego i jego mieszkańców, za osobisty wkład w rozwój tej współpracy i za otwarcie na nasze działania w tym zakresie dla pana Stanisława Rakoczego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej, wojewody podkarpackiego oraz dla pani Alicji Wosik, wicewojewody podkarpackiego.


Cieszę się, że możemy spotkać się na finale kolejnego zadania, które zostało zrealizowane za środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Rok 2010 dał się nam mocno we znaki i do dziś jeszcze niektóre samorządy leczą rany po żywiole. System finansowania jest taki, że budżet państwa daje 80% kosztów zadania, a pozostałe 20% musi sobie znaleźć w swoim budżecie samorząd. Cieszę się, że mogliśmy te pieniądze przekazać, ale to jest również efekt wysiłku władz samorządowych. Tu duże uznanie dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w przygotowanie i realizacje tych zadań oraz rozliczenie ich w terminie - mówiła wojewoda Alicja Wosik.

Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz określając to spotkanie historycznym, mówił, że wykonanie remontu drogi i przepustu wcale nie należało do łatwych. To jednak wymaga wielu zabiegów i trzeba było uzyskać akceptację wielu osób i na pewno taką osobą jest minister Stanisław Rakoczy, wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska i wicewojewoda Alicja Wosik. Te osoby bardzo otwarcie na moje uzasadnienie i starania odpowiedziały i w efekcie udało się uzyskać jedną z największych promes - tłumaczy Chrabąszcz.

Siła współpracy
Gospodarz powiatu dodał też, że inwestycja nie doczekałaby się realizacji, gdyby nie dobra współpraca pomiędzy samorządami gmin i powiatu. Realizujemy szereg inwestycji wspólnie. Nie patrzymy, gdzie czyje kompetencje sięgają, tylko wspólnie staramy się rozwiązać problem, który doskwiera mieszkańcom.

Podczas spotkania, obecny Jan Tarapata radny do Sejmiku Wojewódzkiego przedstawił to, co w powiecie jest realizowane w związku z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Omówił inwestycje związaną z budową wałów, a także poruszył temat zakupionych pomp wysokowydajnych. Lepiej jest zabezpieczać i ponosić koszty zabezpieczenia przeciwpowodziowego, niż potem usuwać skutki , które są w koszcie o wiele większe - mówił Tarapata.

- Samorządy leczą rany po żywiole z 2010 roku. Widzimy to i wspieramy je. W tym roku na podobne zadania jak w Trzcianie 160 podkarpackich samorządów otrzymało w sumie 100 min zł, które pochodziły z budżetu MSW i unijnego funduszu solidarności - poinformowała wojewoda na konferencji prasowej zorganizowanej w filii ośrodka kultury w Woli Mieleckiej.


Konferencja prasowa Wola Mielecka 12 XII 2012
Dziennikarze poruszyli m.in. temat budowy rond na Woli Mieleckiej

film: www.wolamielecka.info