Wymiary boiska do piłki nożnej

Kopać piłkę można właściwie zawsze i wszędzie. Nie wszyscy jednak wiedzą jakie są wymiary boiska piłkarskiego.

Boisko piłkarskie musi mieć kształt prostokąta, ale nie może być kwadratem. Długość boiska do piłki nożnej nie może przekraczać 120 metrów, ani być mniejsza niż 90 m. Musi też być w każdym przypadku dłuższa od szerokości boiska, która ma mieścić się w przedziale 45-90 m.

Boisko powinno być oznaczone według wzoru liniami o szerokości do 12 cm. Linie na długości boiska to linie boczne, a na szerokości - bramkowe. W każdym z narożników umieszcza się chorągiewkę o wysokości minimum 1,5 m. Z punktu jej umieszczenia wyznacza się na boisku łuk o promieniu 1 m - jest to tak zwane pole rożne. Linia środkowa boiska piłkarskiego ma być równoległa do linii bramkowych. Punkt środkowy boiska musi być wyraźnie oznaczony i być środkiem okręgu o promieniu 9,15 m

Na środku linii bramkowych ustawia się bramki. Składają się one z dwóch pionowych słupków i prostopadłej do nich poprzeczki umieszczonej na wysokości 2,44 m. Odległość między słupkami wynosi 7,32 m. Grubość i szerokość elementów bramki nie może przekraczać 12 cm. Bramka powinna być wkopana w ziemię, a jej elementy połączone tak, by nie ograniczać ruchów bramkarza.

Na liniach bramkowych, w odległości 5,5 m od słupków, w stronę narożników boiska, wyznacza się dwie, prostopadłe do lini bramkowej, linie długości 5,5 m, których końce łączy się linią równoległą do bramkowej. Tak utworzony obszar nazywa się polem bramkowym.

Na liniach bramkowych w odległości 16,5 m od słupków, w kierunku narożników, wyznacza się dwie linie prostopadłe do bramkowej. Następnie linie te łączy się, w odległości 16,5 m od linii bramkowej, przy pomocy linii równoległej do bramkowej. W ten sposób powstaje pole karne. W odległości 11 m od środka linii bramkowej wyznacza się punkt karny. Z punktu tego, na zewnątrz pola karnego wykreśla się łuk o promieniu 9,15 m.

Standaryzacja wymiarów nowych boisk piłkarskich


Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) zaakceptowała pomysł ujednolicenia wymiarów boisk na wszystkich nowo budowanych stadionach na świecie. Boiska będą musiały mieć wymiary 105 na 68 metrów. Przepis ten nie działa wstecz, czyli istniejące już boiska nie będą musiały być przebudowywane aby spełniały nowe wymagania co do wymiarów.

Boiska piłkarskie wymiary i odległości