Konsultacje w wypełnianiu deklaracji śmieciowych

Odsłony: 2469
W dniu 16.maja 2013 r. (czwartek) w budynku Filii GOK-u w Woli Mieleckiej od godz. 10.00 do 17.00  pracownicy urzędu gminy będą:

 

- wyjaśniać problemy związane z gospodarką odpadami po 1 lipca 2013 r.

 - udzielać pomocy w wypełnianiu deklaracji śmieciowych (termin złożenia do 31-05-2013 r.).

 - odbierać wypełnione deklaracje.

 

Obecnie do każdego gospodarstwa w Gminie Mielec są dostarczane deklaracje śmieciowe. W przypadku ewentualnego pominięcia lub zagubienia deklaracji można ją pobrać ze strony internetowej www.gmina.mielec.pl lub w postaci formularza w UG, a także u sołtysa w czasie płacenia II raty podatku lub w trakcie spotkania pracowników z mieszkańcami sołectwa.

Opłat za gospodarkę odpadami i składania deklaracji nie unikniemy. Możemy jednak sprawić, że nie będą one problemem w naszej gminie.

Do Państwa dyspozycji będą pracownicy Urzędu, którzy będą oczekiwać na Państwa zapytania, pomagać w wypełnianiu deklaracji i odbierać wypełnione deklaracje. Zapraszam do skorzystania z tej formy pomocy.

W sprawach gospodarowania odpadami można także uzyskać informacje na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl oraz w Urzędzie Gminy osobiście lub telefonicznie 17 7730590 lub 17 7745638.


Gospodarka Odpadami w Gminie Mielec

Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasową „politykę śmieciową" w naszym kraju, przenosząc odpowiedzialność w tym przedmiocie na gminy.

Celem niniejszej informacji jest przybliżenie Państwu zasad jakie będą nas wszystkich obowiązywały od 1 lipca 2013 r. w świetle nowych przepisów, tak abyśmy mogli razem wejść w nowy system, który zapewni właściwą realizację nałożonych na gminę obowiązków.

 

Czytaj całość informacji  ->