Wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej, Wola Mielecka

W wyborach mieszkańcy Woli Mieleckiej i części Piątkowca oddali 394 głosy, w tym 13 głosów nieważnych.

Wyniki wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej :

Rejon I - droga na Rzędzianowice
Dyduła Zbigniew - 38 głosów
Murjas Leszek - 48

Rejon II – droga na Trzcianę
Bąk Zbigniew - 58
Fronc Wiesław - 29

Rejon III - droga Tarnowska
Kołodziej Krzysztof - 51
Wiącek Jan - 22

Rejon IV - droga na Podleszany i Płyty
Szot Fryderyk -12
Wilk Jan - 25

Rejon V - Piątkowiec
Cisło Józef - 21

Ponadto w skład Rady z nominacji ks. Proboszcza weszli:

Ks. Paweł Herudziński – wikariusz parafii
pani Władysława Bąk - przedstawicielka parafialnej CARITAS
pani Katarzyna Płaza - przedstawicielka młodzieży

Pozostali kandydaci otrzymali następującą ilość głosów :
Stala Maria - 12 , Nawalany Ewa - 16 , Wójcik Lucyna - 11 , Gancarz Mieczysław - 15 , Różański Ryszard - 15 , Maziarz Robert - 8

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim parafianom za poważne i odpowiedzialne potraktowanie wyborów do Rady parafialnej. Wybranym członkom Rady gratuluję wyboru i zapraszam do współpracy w duszpasterstwie parafialnym.


Wpisujemy nazwisko tylko jednego kandydata ze swojego rejonu wyborczego
18.04.2010


Zdjęcia z rozdawania kart do głosowania (foto wichz)


Od 18 kwietnia 2010 roku do przyszłej niedzieli trwać będą w naszej parafii wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Oznakowane kartki wyborcze rozdadzą po Mszy świętej lektorzy. Na karteczce proszę wpisywać nazwisko tylko jednego kandydata ze swojego rejonu wyborczego. Zostaną wybrani dwaj , którzy zdobędą najwięcej głosów. Głosować może każdy parafianin po ukończeniu 18 roku życia . Karteczki proszę wrzucać na tacę w czasie kolekty lub przed obrazem Miłosierdzia Bożego w ciągu całego tygodnia.


Wybory dopiero za tydzień
10.04.2010

W obliczu ogłoszonej żałoby narodowej, zapowiedziane wybory do Rady Parafialnej rozpoczną się za tydzień 18 kwietnia 2010 roku.