Wolomielczanin Nr 14 - grudzień 2007 roku

NR 2 (14) - grudzień 2007r.
1.Wola Mielecka starsza od Mielca
2.Wizyta ks.Biskupa Wiktora Skworca
3.Życzenia świąteczne
4.Słowo duszpasterza,Dziękczynienie Bogu za 2007 rok.
5.Porządek wizyty duszpasterskiej 2007-2008.
6.XI forum społeczności szkolnej ZS w Woli Mieleckiej
7.Jak głosowano w Woli Mieleckiej.
8.Biblioteka w Domu Ludowym
9.Współpraca Koła Gospodyń Wiejskich z szkołą