Wolomielczanin Nr 16 - grudzień 2008 roku

NR 16 - grudzień 2008r. 1.Bilans sukcesów ANKOL w 2008 roku
2.Podziękowanie za ukończenie I etapu budowy
3.Świąteczne życzenia
4.Nowy rok szkolny w Zespole Szkól w Woli Mieleckiej
5.Porządek wizyty duszpasterskiej
6.Protest mieszkańców przeciwko lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ERA
7.Odbyło się zebranie wiejskie
8.Park przemysłowy w Woli Mieleckiej
9.Inauguracja działalności szkółki przedszkola piłkarskiego
10.Mikołaj odwiedził dzieci