Osunęła się skarpa Wisłoki, zagrożony wał chroniący Wolę Mielecką

Odsłony: 797
W pobliżu mostu w Woli Mieleckiej, na zakolu rzeki Wisłoki, na długości kilkudziesięciu metrów skarpa w korycie rzeki poważnie się osunęła. Pęknięcia brzegu rzeki przebiegają około 10 metrów od podnóża wału przeciwpowodziowego chroniącego Wolę Mielecką. To oznacza, że wał może już nie być w stanie spełniać swojego zadania.

 

Czy Wisłoka zmienia bieg swojego koryta

Latem 2014 roku tuż przy Wisłoce, po prawej stronie za kładką już od strony Podleszan pojawiła się tajemnicza, dość duża dziura w ziemi.  Dziura miała ok. 15-20 m długości, ok. 7-10 m szerokości i chyba więcej niż 2 m głębokości. Nie znamy przyczyny tego zjawiska, przypuszczamy, że spowodowały to ulewne deszcze, lub wody podskórne od strony Wisłoki, która chce w ten sposób poszerzyć swoje koryto.

 

Powstały i to w bardzo ważnym miejscu tuż przy wale przeciwpowodziowym w Woli Mieleckiej, na lewym brzegu rzeki. poniżej mostu na Wisłoce zapadlisko ma podobny charakter do tego w Podleszanach, tyle, że jest o wiele większe. Oczywiście, że przyczynami i skutkami zajmą się specjaliści, ale Wisłoka, to niezwykle kapryśna rzeka i już w wielu miejscach „zabrała” sporo brzegu, mimo usilnych przeciwdziałań. Nie wiadomo też czy to tylko „robota” wartkiego nurtu, czy też czasem także pod ziemią nie dzieją się jakieś wodne anomalie. Warto więc dokładnie przyjrzeć się brzegom Wisłoki w rejonie Mielca i okolicznych miejscowości wzdłuż jej biegu, czy takich zapadlisk nie ma więcej.

- Zjawisko postępującej erozji lewego brzegu rzeki Wisłoki, jest na bieżąco monitorowane przez służby terenowe Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo wału przeciwpowodziowego, którego PZMiUW jest administratorem – tłumaczy Małgorzata Wajda, dyrektor PZMiUW.

Dla potrzeb ustalenia przyczyn i sposobu zabezpieczenia uszkodzeń lewego brzegu Wisłoki (powstałych około 200 m poniżej mostu), została opracowana stosowna ekspertyza. - Jak wynika z opracowania, uszkodzenie skarp jest następstwem postępującej w dużym tempie erozji dennej, która powoduje obniżanie się niwelety dna. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zaobserwowane uszkodzenia jest niezwykle niekorzystny układ warstw gruntów w podłożu. W połowie marca br. dała się zaobserwować postępująca deformacja koryta, która stwarza zagrożenie dla lewostronnego obwałowania przeciwpowodziowego Wisłoki od strony Woli Mieleckiej – dodaje Wajda.

W związku z powyższym w dniu 19 marca 2015 roku miała miejsce wizja w terenie w której uczestniczyli przedstawiciele PZMiUW w Rzeszowie tj. administratora obwałowań, oraz RZGW w Krakowie administrującego koryto rzeki. Wspólnie ustalono, że w celu eliminacji zaistniałego zagrożenia niezbędnym jest natychmiastowe podjęcie następujących działań.

W dniu 20 marca 2015 roku biuro projektowe sporządzi przedmiar robót oraz odpowiednią dokumentację techniczną w której zostanie określona technologia doraźnego zabezpieczenia powstałych uszkodzeń.

Równolegle, 20 marca do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie zostanie wystosowane stosowne zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót naprawczych.

 

W najbliższym tygodniu, PZMiUW w Rzeszowie przeprowadzi postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlano – montażowych, w trybie właściwym dla tego typu nagłych zdarzeń. Przewidywany zakres robót obejmie ok. 300 metrów najbardziej uszkodzonych odcinków, zagrażających obwałowaniom Wisłoki, w tym część I – na wysokości umocnionych brzegów rzeki, oraz część II, usytuowaną poniżej istniejących ubezpieczeń.

wichz / Komunikat UMWP


Rzeka Wisłoka, poprawa obwałowania koryta rzeki, Wola Mielecka 24.04.2015

link do filmu: http://youtu.be/KAVNGhwGOvg
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski