Trwa budowa mostu na Wisłoce w Gawłuszowicach

Wśród głównych projektów inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji na lata 2009-2014, znajduje się m.in „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” (Odcinek Gawłuszowice km 76+287 - Tuszów Narodowy km 85+516,20)”.

Zadanie realizowane jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Planowana kwota wydatków przeznaczona na realizację tego zadania zamknie się w sumie blisko 133,5 mln zł. Źródłem finansowania tego projektu są środki budżetu własnego Województwa oraz środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 

Trwa budowa mostów drogowych na rzekach Wisła i Wisłoka w powiecie mieleckim. Mosty są elementem projektu budowy nowej trasy łączącej Podkarpacie ze Świętokrzyskim.

W ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej realizowany jest projekt budowy nowego mostu na rzece Wisłoce między powiatem mieleckim i staszowskim, w okolicach Połańca. Do mostu poprowadzą też nowe drogi dojazdowe, w powiecie mieleckim to trasa od Tuszowa Narodowego przez Gawłuszowice z kolejnym nowym mostem na rzece Wisłoce i mniejszą przeprawą na rzece Breń.

Obecnie najbardziej zaawansowane są prace przy moście na Wisłoce w Gawłuszowicach. Stoją już filary, które będą podtrzymywać konstrukcję mostu, przez rzekę zostały także przerzucone dwa potężne stalowe przęsła. Przy moście na Wiśle trwa budowa betonowych podpór, o wiele większych i masywniejszych niż na Wisłoce. Przeprawa przez Breń będzie niewielka, trwają tam obecnie głównie prace ziemne.

Cała inwestycja ma zostać ukończona w 2014 roku. Mosty na Wiśle i Brniu realizuje konsorcjum firm - Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., VISTAL Gdynia S.A. i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Most na Wisłoce wraz z trasą od Tuszowa Narodowego buduje firma Mota Engil.

Planowana całkowita wartość tego przedsięwzięcia to 204 096 079,48 PLN, z czego 85 % przekazane zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. Beneficjentami projektu są Województwo Świętokrzyskie oraz Województwo Podkarpackie. Natomiast instytucjami wdrażającymi są Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

W dniu 13.03.2013 roku w miejscowości Gawłuszowice miał miejsce montaż przęsła nurtowego. Przęsło nurtowe zamontowano podnosząc gotowe segmenty oraz łącząc je metodą spawania do przygotowanej konstrukcji.

Konstrukcję nośną obiektu stanowią dwa stalowe dźwigary blachownicowe w rozstawie 7.00 m. Po zainstalowaniu segmentów rozpocznie się kolejny etap budowy mostu: przygotowanie i montaż monolitycznie wykonanej żelbetowej płyty pomostu.Senator Władysław Ortyl i Zbigniew Tymuła radny powiatu mieleckiego mieli okazję spotkać się z Andrzejem Iwaszkiem kierownikiem projektu i obserwować ten ważny etap prac wykonywany w systemie równoległym z obu brzegów rzeki jednocześnie, doprowadzający do połączenia przęseł w środku rzeki Wisłoki.

Most przez Wisłokę będzie obiektem przeznaczonym dla ruchu drogowego i pieszo-rowerowego. Zaprojektowany most szesnastoprzęsłowy będzie miał długość 726.00 m i szerokość 14.06 m.


 mapa projektu - www.mostpolaniec.pl

https://www.facebook.com/wolamielecka/