Porozumienie o współpracy

Instytucje i  organizacje województwa podkarpackiego współdziałają na rzecz bezpieczeństwa  i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym.

 

W 2013 r. powstało porozumienie na rzecz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym zawarte pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie reprezentowaną przez Dyrektora Wiesława Ladę, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie reprezentowanym przez Wojewodę Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz-Śmigielską, Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Wice Marszałka  Województwa  Lucjana Kuźniara, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie reprezentowanym przez Dawida Barana, Podkarpacką Izba Rolniczą reprezentowaną przez Prezesa Stanisława Bartmana, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jakubiec, Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Mieczysława Bochenek, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora lek. med. Katarzynę Skręt, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie reprezentowaną przez Dyrektora Szczepana Jędral, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziałem Regionalnym reprezentowana przez Dyrektora Marka Ordyczyńskiego, Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie reprezentowaną przez Dyrektora Zygmunta Sosnowskiego, Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie reprezentowaną przez Dyrektora Andrzeja Wróbel, Podkarpackim Zarządem Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Justynę Piekut.

   
Celem porozumienia jest współdziałanie w zakresie działań mających na celu:
- ograniczenie zagrożeń zawodowych w rolnictwie, stanowiących źródła wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- eliminowanie zatrudniania dzieci przy pracach niebezpiecznych i szkodliwych oraz zapobiegania wypadkom dzieci w gospodarstwach rolnych
- wspieranie warunków do zaopatrzenia rolników i pracodawców rolnych w bezpieczne dla ludzi i środowiska środki do produkcji rolnej.
 
Cele te realizowane są m.in. poprzez organizację kolejnej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014 r.
   
Promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych to główny cel konkursu do którego zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą - ubezpieczone w KRUS. Formularze zgłoszeniowe i regulamin znajdują się na stronie internetowej KRUS (www.krus.gov.pl)


Serdecznie zapraszamy podkarpackich rolników do udziału w konkursie!

https://www.facebook.com/wolamielecka/