Na pytania rolników odpowiada Wisław Lada

Pytania od rolników z Podkarpacia

Na pytania rolników z Podkarpacia odpowiada Wisław Lada Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie.

 

1/. Czy rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników na wniosek  ponosi konsekwencje niezapłacenia w terminie składki na to ubezpieczenie.

 

W świetle przepisów ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2013r. , poz. 1403 ), ubezpieczenie na wniosek ustaje m.in. od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, za który składka nie została opłacona.

 

W praktyce oznacza to, że jeżeli rolnik podlegający dobrowolnie ubezpieczeniu społecznemu rolników nie zapłaci składki na ubezpieczenie w ustawowych terminach jej płatności tj. w terminie do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października lub w terminie wyznaczonym decyzją organu rentowego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników na wniosek zostaje wyłączony z tego ubezpieczenia odpowiednio od pierwszego dnia danego kwartału za który nie została zapłacona w terminie składka lub od początkowej daty stwierdzonego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

2/.  Czy dla okresu finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z budżetu państwa osobom sprawującym osobistą opiekę na dzieckiem ma znaczenie fakt uprzedniego pobierania na to dziecko zasiłku macierzyńskiego.

Porozumienie o współpracy

Instytucje i  organizacje województwa podkarpackiego współdziałają na rzecz bezpieczeństwa  i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym.

 

W 2013 r. powstało porozumienie na rzecz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym zawarte pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie reprezentowaną przez Dyrektora Wiesława Ladę, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie reprezentowanym przez Wojewodę Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz-Śmigielską, Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Wice Marszałka  Województwa  Lucjana Kuźniara, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie reprezentowanym przez Dawida Barana, Podkarpacką Izba Rolniczą reprezentowaną przez Prezesa Stanisława Bartmana, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jakubiec, Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Mieczysława Bochenek, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora lek. med. Katarzynę Skręt, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie reprezentowaną przez Dyrektora Szczepana Jędral, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziałem Regionalnym reprezentowana przez Dyrektora Marka Ordyczyńskiego, Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie reprezentowaną przez Dyrektora Zygmunta Sosnowskiego, Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie reprezentowaną przez Dyrektora Andrzeja Wróbel, Podkarpackim Zarządem Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Justynę Piekut.

https://www.facebook.com/wolamielecka/