GLUKS SOKiS Wola Mielecka - utworzono nowy klub sportowy

W grudniu 2011 roku utworzono Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,SOKiS” Wola Mielecka, który ma na celu rozwój sportu wśród dzieci. Na chwilę obecną klub zrzesza około 100 osób, jest kontynuacją szkółki piłkarskiej powstałej w listopadzie 2008 roku.


Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą brać czynny udział w zajęciach klubu.

Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SOKiS Wola Mielecka
Treningi: sala gimnastyczna w Woli Mieleckiej

Rocznik  1998 - 2001
poniedziałek  18.00-19.15
środa         18.00-19.00

Rocznik  2002 - 2005
wtorek        16.30- 17.30
piątek        18.00- 19.00

Zarząd  GLUKS SOKiS Wola Mielecka

1.  Wojciech Kania   -    prezes, tel. 602 801 498
2.  Marcin Wójcik    -    wiceprezes, tel. 600 639 003          
3.  Marta Kołodziej   -  skarbnik                 
4.  Sylwester Rec    -    sekretarz
5.  Daniel Mikrut    -   członek

Skład Komisji Rewizyjnej


1. Bożena  Zaranek    -     przewodniczący
2. Grzegorz Bierzyński   -  sekretarz
3. Krzysztof Stec     -     członek

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/