Orliki Start Wola Mielecka - Szkółka Piłkarska 2011

Szkółka Piłkarska 2011
Film z treningów orlików Start Wola Mielecka rocznik 2000, 2001, trener Jacek Cyganowski


- Orliki Start Wola Mielecka - rocznik 2000, 2001

https://www.facebook.com/wolamielecka/