Samorząd Szkolny i Rady Rodziców ZS Wola Mielecka w roku szkolnym 2010/2011

Samorząd Szkolny
Skład powołanego samorządu szkolnego na rok 2010/2011:

Gimnazjum:
- przewodnicząca:
Arletta Dereń
- wiceprzewodniczący (zastępca):
Paweł Zięba
- sekretarz :
Iwona Miłoś
- skarbnik:
Mateusz Drop


Szkoła Podstawowa:
- przewodniczący:
Kamil Marek
- wiceprzewodniczący (zastępca):
Patrycja Płatek
- sekretarz :
Dominika Krawiec
- członkowie:
Patrycja Kołacz, Tomasz Kręcigłowa


Rada Rodziców Przedszkola
Przewodniczący – Włodzimierz Krawiec
Zastępca przewodniczącego – Monika Krawiec
Skarbnik – Danuta Puła


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
Przewodnicząca – Anna Sypek
Zastępca przewodniczącej – Katarzyna Kwaśniewska
Skarbnik – Janusz Leżoń
Sekretarz – Monika Kardyś
Członkowie – Danuta Burczy, Anna Dziekan, Marcin Wójcik


Rada Rodziców Gimnazjum
Przewodnicząca – Anna Dziekan
Zastępca przewodniczącej – Anna Sołtys
Skarbnik – Marian Wencowski
Sekretarz – Wioletta Gruszka
Członkowie – Beata Golba, Justyna Fornal, Anna Rzeszutek, Justyna Ryczek, Janusz Leżoń, Agnieszka Wolny, Ewa Smaczny, Wiesław Koceniak

RADY KLASOWE

Przedszkole

GRUPA I:
1. Danuta Puła
2.Katarzyna Zarzycka
3. Monika Kardyś

GRUPA II:
1. Włodzimierz Krawiec
2. Monika Krawiec
3. Ewelina Więcław

Szkoła Podstawowa

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:
1.Jacek Cyganowski
2. Anna Kolisz
3. Dorota Bal

KLASA I:
1. Andrzej Indyk
2. Skop Agata
3.Dagmara Słąba

KLASA IIa:
1. Bożena  Klimczak
2. Ewelina Smoleń
3. Bogumiła Żola

KLASA IIb:
1.Ewa Zych
2.Zofia Smaczny
3.Małgorzata Stec

KLASA III:
1. Godek
2.Beata Piecuch
3. Roman Krawiec

KLASA IV:
1. Edyta Kołacz
2. Strugała Maria
3. Anna Dziekan

KLASA V:
1. Grażyna Borowiec
2. Grażyna Maciejak
3. Monika Kardyś

KLASA VI:
1. Marta Kołodziej
2.Edyta Kołacz
3.Agnieszka Rusin

Gimnazjum

KLASA Ia:
1. Krystyna Głodzik
2. Helena Kozioł
3. Jan Żelasko

KLASA Ib:
1.Iwona Cymbor
2. Zofia Wyzga
3. Małgorzata Tarka

KLASA Ic:
1. Izabela Kobylarz
2. Józef Lelakowski
3. Anna Rzeszutek

KLASA Id:
1. Justyna Ryczek
2. Krzysztof Pisarczyk
3. Stanisława Niedbała

KLASA IIa:
1. Danuta Bienias
2. Agnieszka Leśniowska
3. Mieczysław Klich

KLASA IIb:
1. Agnieszka Wolny
2.Anna Rzeszutek
3. Małgorzata Flur

KLASA IIc:
1. Anna Sołtys
2. Beata Krawiec
3. Monika Rec

KLASA IId:
1. Ewa Smaczny
2. Elżbieta Kopacz
3. Marian Malec

KLASA IIIa:
1. Małgorzata Leś
2. Marian Wencowski
3. Mariusz Jasionek

KLASA IIIb:
1. Danuta Graboś
2. Anna Kolisz
3. Anna Dziekan

KLASA IIIc:
1. Jolanta Jemioło
2. Barbara Lipa
3. Andrzej Komaniecki

KLASA IIId:
1. Halina Padykuła
2. Ewa Dyduła
3. Urszula Myjak

https://www.facebook.com/wolamielecka/