Rada Rodziców ZS Wola Mielecka 2018/2019

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej 2018/2019


Rada Rodziców Przedszkola

Przewodniczący: Joanna Kaczor
Z-ca przewodniczącego: Kinga Bąk
Skarbnik: Monika Kuzara

Rady Oddziałowe Przedszkola:

Grupa 3 – latków:
Małgorzata Dereń,
Renata Kaczmarczyk,
Anna Szostecka

Grupa 4 – latków:
Katarzyna Indyk,
Magdalena Bajor,
Anna Klementowska

Grupa 5 – latków:
Magdalena Kaczor,
Jolanta Sidur,
Łukasz Tomczyk

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

Przewodnicząca: Magdalena Bajor
Z-ca przewodniczącej: Dorota Leśniowska
Skarbnik: Bogumiła Bąk
Sekretarz: Krzysztof Węgrzyn

Członkowie:
Dorota Bal,
Monika Kardyś,
Martin Kremer,
Renata Dyduła,
Renata Kaczmarczyk,
Krystian Wiącek

Rada Rodziców Gimnazjum

Przewodnicząca: Justyna Ryczek
Z-ca przewodniczącego: Ewa Bury
Skarbnik: Andrzej Dul
Sekretarz: Bożena Klimczak

Członkowie:
Mariusz Kozioł
Jadwiga Hyla

https://www.facebook.com/wolamielecka/