Rada Rodziców ZS Wola Mielecka 2017/2018

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej 2017/2018

Przewodnicząca:
Magdalena Bajor

Z-ca przewodniczącej:
Dorota Leśniowska

Skarbnik:
Bogumiła Bąk

Sekretarz:
Krzysztof Węgrzyn

Członkowie:
Dorota Bal,
Monika Kardyś,
Martin Kremer,
Renata Dyduła,
Renata Kaczmarczyk,
Krystian Wiącek

Rada Rodziców Gimnazjum ZS Wola Mielecka

Przewodnicząca:
Justyna Ryczek

Z-ca przewodniczącego:
Ewa Bury

Skarbnik:
Andrzej Dul

Sekretarz:
Bożena Klimczak

Członkowie:
Mariusz Kozioł
Jadwiga Hyla

https://www.facebook.com/wolamielecka/