Rada Rodziców ZS Wola Mielecka 2014/2015

Rada Rodziców Przedszkola:

Przewodniczący: Krzyżowska Agnieszka
Z-ca przewodniczącego: Paweł Zygmont
Skarbnik: Łukasz Tomczyk

Rady Oddziałowe Przedszkola:

Grupa 3 – latków:
Małgorzata Dereń,
Renata Kaczmarczyk,
Anna Szostecka

 Grupa 4 – latków:
Katarzyna Indyk,
Magdalena Bajor,
Anna Klementowska

 Grupa 5 – latków:
Magdalena Kaczor,
Jolanta Sidur,
Łukasz Tomczyk
 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

Przewodnicząca: Bożena Klimczak
Z-ca przewodniczącej: Dagmara Słąba
Skarbnik: Martin Kremer

Członkowie:
Agnieszka Gruszecka
Agnieszka Mazur
Anna Litwin
Roman Krawiec
Jerzy Maciejak


Rada Rodziców Gimnazjum

Przewodnicząca: Monika Kardyś
Z-ca przewodniczącego: Aneta Pyzikiewicz
Skarbnik: Marta Kołodziej
Członkowie:
Anna Mądra
Marta Kusek
Ewa Kręcigłowa
Magdalena Bania
Anna Sypek
Agnieszka Rusin
Andrzej Skiba
Daniel Pogoda
https://www.facebook.com/wolamielecka/