Nagrodzeni odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznawana jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej- po nowelizacji ustawą z dnia 17 czerwca 2005, która weszła w życie 2 sierpnia 2005. Wprowadziła ona do ustawy z 1991 artykuł 6a, przewidujący, że osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Jednocześnie, nowelizacja zastąpiła dotychczasową odznakę Zasłużony Działacz Kultury. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.Odznaka ma kształt stylizowanej i złoconej ciemnoczerwonej rozety o średnicy 32 mm. W środku rozety, na okrągłej, biało emaliowanej tarczy, jest umieszczony stylizowany złocony monogram "RP", w otoku zaś tarczy, na srebrzonym tle, napis "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ". Odwrotna strona rozety jest gładka i złocona. Rozeta jest zawieszona na prostokątnej, pionowej klamrze o wymiarach 10 x 41 mm. W górnej części klamry jest umieszczony srebrzony orzeł stylizowany. W dolnej części klamry, pod orłem, są umieszczone pionowe, jednakowej szerokości, emaliowane paski, biały i czerwony. Odznaka jest wykonana z tombaku.

Odznaczeni Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Zbigniew Wicherski
Zbigniew Michalski
Maria Kozak-Ciemięga (2006)
Jerzy Skrzypczak (2006)
Janusz Halisz (2006)

 

Odznaczeni Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” nadaną przez Ministerstwo Kultury:
Bogumiła Gajowiec
Jerzy Kazana
Włodzimierz Gąsiewski
Bronisław Kowalczuk
Aniela Kulczyńska
Marian Pietruszka
Jerzy Rzepka
Jacek Tejchma
Janusz Zborowski (2005).